null

Edukacja w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Edukacja w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Woli Fot. BBiZK
Edukacja w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Woli Fot. BBiZK

Przedstawiciele wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego spotkali się z mieszkańcami dzielnicy zgromadzonymi w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipki”.

Podczas spotkania zalecali do korzystania z Europejskiego Numeru Alarmowego 112 tylko w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji stwarzających zagrożenie lub przy podejrzeniu wystąpienia takiego zagrożenia dla:

- życia i zdrowia,

- mienia,

- bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- środowiska.

Przestrzegali także przed niepotrzebnym blokowaniem numeru argumentując to odbieraniem innym szansy na pomoc.

Podczas krótkiej prelekcji goście przekazali zebranym zakładki do książek oraz kalendarze przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy promujące numer alarmowy 112.