null

Ewakuacja szkoły - ćwiczenia na Pradze Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ewakuacja szkoły - ćwiczenia na Pradze Południe Fot. BBiZK
Ewakuacja szkoły - ćwiczenia na Pradze Południe Fot. BBiZK

14 listopada 2017 r. przeprowadzona został ewakuacja ćwiczebna z budynku Zespołu Szkól nr 77 im. B. Prusa przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie. W ewakuacji, jako obserwatorzy jej przebiegu uczestniczyli pracownicy delegatury BBiZK.

Alarm, w postaci sygnału dźwiękowego, ogłoszono punktualnie o 13.10. Ewakuowano się 4 wyjściami ewakuacyjnymi. Łączny czas potrzebny na przeprowadzenie wyjścia uczniów i pracowników szkoły, a także przeliczenie osób i sprawdzenie pomieszczeń nie przekroczył 10 minut. Ewakuowano łącznie 485 osób (uczniów, nauczyli oraz pracowników obsługi szkoły). Ewakuacja przebiegła bez większych problemów i w ocenie straży pożarnej sprawnie.

W najbliższym czasie planowane są dalsze działania edukacyjne w tej placówce oświatowej, podnoszące umiejętności ewakuacji w przypadku zaistnienia różnego zagrożeń. Zajęcia połączone zostaną z prezentacją filmu zrealizowanego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy pt. „Ewakuacja Szkoły”.