null

Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie
BBiZK. Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie

Przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bielany w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania przez trzy miesiące od początku bieżącego roku szkolnego wspomagali kadrę bielańskich placówek oświatowych publicznych, jaki i niepublicznych w realizacji ćwiczeń ewakuacji zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109 poz. 719).

Rozporządzenie MSWIA zaleca, aby w przypadku obiektów (w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich), w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 uczestników, co najmniej raz na roku (jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników) przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Jesienią 2017 wszystkie placówki z Bielan przeprowadziły ze swoimi podopiecznymi ćwiczenia ewakuacji. W wielu szkołach i przedszkolach w ewakuacji uczestniczyli też funkcjonariusze lokalnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie. Dzieci opuszczały budynki szybko w zorganizowanych grupach zgodnie z założeniami projektowymi układu dróg ewakuacyjnych budynków, także w niekorzystanych warunkach atmosferycznych. Personel placówek po sprawdzeniu, czy nikt nie pozostał w zagrożonym budynku, na miejscu ewakuacji sprawdzał stan liczbowy grup. Pracownicy bielańskich szkół i przedszkoli wykazywali się wysokim poziomem profesjonalizmu i zaangażowania: realizowali zalecenia wynikające z rozporządzenia MSWiA, działali zgodnie ze zgłoszeniami dotyczącymi planowanej ewakuacji przesłanymi do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na szczególne uznanie zasługuje personel przedszkoli, który potrafił zorganizować ewakuację nie tylko sprawnie, ale także nie narażając dzieci na stres, łącząc potrzebną i pożyteczną naukę z zabawą. W sprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu bardzo pomocnym dla kadry placówek oświatowych był przekazany do szkół poradnik „Ewakuacja szkoły” przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzowego Urzędu m.st. Warszawy.

Poniżej zdjęcia z próbnych ewakuacji w Przedszkolu nr 327 na osiedlu Chomiczówka oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela, w którym w ćwiczeniach brało udział ponad 800 uczniów i ponad 40 pracowników LO. 

Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie. Fot. BBiZK
Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie. Fot. BBiZK
Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie. Fot. BBiZK