null

Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie roku 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie roku 2018 Fot. BBiZK
Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie roku 2018 Fot. BBiZK

Przedstawiciele Delegatury BBiZK ,w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania, wspomagali kadrę bielańskich placówek oświatowych w realizacji ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Jesienią 2018 wszystkie placówki z Bielan przeprowadziły ze swoimi podopiecznymi ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. W wielu szkołach i przedszkolach w ewakuacji uczestniczyli też funkcjonariusze lokalnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie. Wszystkie ewakuowane osoby opuszczały obiekty szybko w zorganizowanych grupach, zgodnie z założeniami projektowymi układu dróg ewakuacyjnych budynków.

Pracownicy bielańskich szkół i przedszkoli wykazywali się wysokim poziomem profesjonalizmu i zaangażowania: realizowali zalecenia wynikające z rozporządzenia MSWiA, działali zgodnie ze zgłoszeniami dotyczącymi planowanej ewakuacji przesłanymi do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Warto przypomnieć, że 27 września br. w sali widowiskowej bielańskiego ratusza odbyła się debata o bezpieczeństwie w dzielnicowych placówkach oświatowych. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Oświaty i Wychowania. W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej, a przede wszystkim przedstawiciele kadry z blisko 60 szkół i przedszkoli z terenu dzielnicy Bielany.

Duża cześć spotkania była poświęcona zagadnieniom ochrony pożarowej i ewakuacji podopiecznych z budynków. Informacje o obowiązujących przepisach i pragmatyce ich zastosowania w placówkach oświatowych przedstawili funkcjonariusze PSP, Dzięki inicjatywie Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego po raz pierwszy od wielu lat w Dzielnicy Bielany, kadra pedagogiczna szkół i przedszkoli mogła wymienić się informacjami bezpośrednio ze służbami, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez wszystkie strony uczestniczące w spotkaniu.

Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie roku 2018 Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Ewakuacje z placówek oświatowych na Bielanach – podsumowanie roku 2018 Fot. BBiZK