null

Fałszywe dokumenty przy licencjach na przewóz osób

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tylko przez 5 ostatnich miesięcy stwierdziliśmy 54 przypadki fałszowania dokumentów przy ubieganiu się o licencje na przewóz osób. Były to orzeczenia lekarskie, psychologiczne czy zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

W okresie od października 2020 r. do 28 lutego br. zgłoszono do organów ścigania 54 fałszywe orzeczenia lekarskie i psychologiczne oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. W tym okresie na terenie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2 policjanci wielokrotnie zatrzymywali osoby posługujące się fałszywymi dokumentami. Próby posługiwania się takimi dokumentami stwierdzano podczas obsługi bezpośredniej przedsiębiorców, ubiegających się o uprawnienia transportowe w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i taksówką.

Współpraca Prezydenta m.st. Warszawy ze służbami kontrolnymi

Weryfikacja działalności taksówek i przewozu osób odbywa się nie tylko na etapie składania dokumentów. Sprawdzana jest również legalność prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie m.st. Warszawy oraz przestrzeganie przez przewoźników obowiązujących norm prawnych po zmianie ustawy o transporcie drogowym. Jest to możliwe dzięki kontynuacji współpracy Prezydenta m.st. Warszawy ze służbami kontrolnymi - Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną oraz Urzędem Kontroli Skarbowej.

Efektem tej współpracy było przeprowadzenie w tym roku łącznie 160 czynności sprawdzająco-kontrolnych, które w 78 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. Najpoważniejsze naruszenia:

45 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji,
7 kierowców wykonywało transport drogowy osób pojazdem niezgłoszonym do licencji,
2 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy,
5 kierowców nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami,
1 kierowca był pod wpływem środków odurzających,
36 kierowców prowadziło pojazd bez aktualnych badań lekarskich i psychologicznych.
Ponadto w czasie działań kontrolnych sprawdzono tylko pod kątem przepisów ruchu drogowego 60 kierowców pojazdów „podszywających się pod przewóz taxi”, w wyniku kontroli zidentyfikowano:

4 kierowców bez uprawnień do kierowania,
1 kierowca był pod wpływem środków odurzających,
6 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy.

Wsiadając do taksówki zwracajmy uwagę czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem).

Szczegółowy opis dodatkowego oznakowania warszawskiej taksówki