null

Finał konkursu „112 – ten numer ratuje życie”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konkurs „112 – ten numer ratuje życie”
Konkurs „112 – ten numer ratuje życie”

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego miasto stołeczne Warszawa – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało konkurs pn. „112 – ten numer ratuje życie

W konkursie mogły wziąć udział dzieci i młodzież z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem było rozwijanie aktywności twórczej, połączone z propagowaniem wiedzy na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112 oraz kształtowaniem prawidłowych postaw i właściwych zachowań w podejmowaniu decyzji podczas niesienia pomocy. Ważnym aspektem było również zwiększenie świadomości społecznej na skutki blokowania linii alarmowej oraz związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób potrzebujących pomocy.

Tematem prac konkursowych było promowanie Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Każda grupa przygotowała pracę w postaci materiału filmowego video (do 5 minut), wykonanego techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, tabletu, smartfona, itp.

Podczas oceny prac Komisja brała pod uwagę:

  1. Zgodność pracy z tematyką konkursu.
  2. Atrakcyjność formy przekazu pod względem estetycznym.
  3. Pomysłowość i kreatywność w ujęciu tematu oraz oryginalność przekazu.

W konkursie nagrody otrzymali: 

I miejsce – Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w składzie: Justyna Kurek, Wiktoria Kowalska, Aleksandra Zielińska, pod kierunkiem Anny Leoniak.

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie, w składzie: Julia Kawalkiewicz, Zuzanna Popowska, Anna Flak, pod kierunkiem Katarzyny Serzysko.

III miejsce – XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie, w składzie: Aleksandra Smolis, Martyna Rogalska, Julia Kobak, pod kierunkiem Dariusza Miazgi.

I wyróżnienie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie, w składzie: Pola Puchalska, pod kierunkiem Klaudii Puchalskiej i Marty Mrowińskiej.

II wyróżnienie – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie, w składzie: Malina Mańko, pod kierunkiem Danuty Polko.

III wyróżnienie – CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, w składzie: Małgorzata Buczek, Wojciech Głowniak, Piotr Korcz, pod kierunkiem Joanny Czyżak.

Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora.

Zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami konkursowymi:

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce