null

Gość z Departamentu Stanu USA z wizytą w BBiZK

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Gość z Departamencie Stanu USA z wizytą w BBiZK Fot. BBiZK
Gość z Departamencie Stanu USA z wizytą w BBiZK Fot. BBiZK

22 stycznia br. Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odwiedził Pan James Marden, specjalista Medycyny Operacyjnej przy Departamencie Stanu USA.

Podczas wizyty, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor omówiła organizację i zasady funkcjonowania Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania. Ważnym punktem rozmowy było również działanie monitoringu miejskiego, jak i wykorzystanie w praktyce informacji zgromadzonych w systemach teleinformatycznych.

Ponadto, szczegółowo omówiono zasady działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego, stanowiącego integralny element obszaru zarządzania kryzysowego, w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym podczas zdarzeń kryzysowych.

Gość z Departamencie Stanu USA z wizytą w BBiZK Fot. BBiZK