null

I praski konkurs o bezpieczeństwie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzieci rozgrzewają się przed konkursem bawiąc się w zabawę „jedzie pociąg z daleka”.
I praski konkurs | Autor: SCB

W dniu 6 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. Sierakowskiego 9 w Warszawie odbył się I praski konkurs dla dzieci pt. "Niech każdy się dowie, co wpływa na bezpieczeństwo i zdrowie". Konkurs został zorganizowany przez Dyrekcję oraz pracowników szkoły we współpracy z Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Praga-Północ.

Konkurs skierowany był do dzieci z oddziałów „zerówkowych” praskich szkół podstawowych i przedszkoli.

Wydarzenie rozpoczęło się wspólną zabawą ruchową „Jedzie pociąg z daleka”, która była jednocześnie zaproszeniem do wspólnej zabawy edukacyjnej, składającej się z trzech części-stacji: bezpieczeństwo, zdrowie i aktywność fizyczna.

Dzieci biorące udział w rywalizacji podzielone były na czteroosobowe drużyny, reprezentujące przedszkole lub szkołę. Forma konkursu była bardzo atrakcyjna i zróżnicowana. Uczestnicy odpowiadali na pytania i odgadywali poprawne odpowiedzi z prezentowanych scenek sytuacyjnych dot. bezpiecznych zachowań. Oprócz tego, rozwiązywali liczne quizy, zagadki oraz układali puzzle. Dzieci musiały również wykazać się refleksem oraz sprawnością fizyczną. Konkurs urozmaicony był występem uczniów klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 395.

Prawidłowość odpowiedzi zawodników oceniały aż dwa zespoły jury – jeden złożony z reprezentanta Szkoły Podstawowej nr 395 oraz przedstawicieli Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Praga-Północ, a drugi składał się z dziecięcego jury.

Zawodnicy wykazali się imponującą wiedzą i osiągnęli wspaniałe wyniki:

  • I miejsce ex aequo zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 73 im. Stefana Batorego oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 127 im. Henryka Sienkiewicza,
  • II miejsce zajęły przedszkolaki z Przedszkola nr 167,
  • III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie dostały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy.

Uczestniczka konkursu - dziewczynka odpowiada na pytanie wyciągając rękę z uśmiechniętą buźką.
Zobacz galerię (10 zdjęć)
Uczestniczka konkursu - dziewczynka odpowiada na pytanie wyciągając karteczkę z prawidłową odpowiedzią.
Uczniowie SP nr 50 wyklejają puzzle.
Jury ocenia prawidłowość odpowiedzi przyznając punkty od 1 do 3.
Dzieci – uczestnicy konkursy rozwiązują zadanie konkursowe, nad poprawności wykonania zadania czuwają przedstawiciele jury.
Przedstawicielka Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa wręcza dzieciom nagrody ufundowane przez SCB, Dyrektorka SP nr 395 wręcza dzieciom dyplomy.
Przewodnicząca jury – przedstawicielka Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Praga-Północ ogłasza wyniki konkursu.
Nagrody ufundowane przez SCB, które otrzymali uczestnicy konkursy: lampki rowerowe, opaska odblaskowa, odblask, kamizelka odblaskowa oraz książeczka pt. „Dbajmy o nasz klimat”.
Plakat przygotowany przez SP nr 395 przedstawiający ideę konkursu z podziałem na 3 stacje: bezpieczeństwo, zdrowie oraz aktywność fizyczną.
Dzieci słuchają pytania konkursowego, w tle jury przysłuchujące się odpowiedziom dzieci.