null

Imprezy masowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stadion sportowy, na którym odbywa się mecz piłki nożnej.

Imprezy masowe mogą mieć charakter imprezy artystyczno-rozrywkowej lub imprezy sportowej.

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:

  1. na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000,
  2. w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

Masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

  1. stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,
  2. terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000.

Mecz piłki nożnej to masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000.

Impreza masowa podwyższonego ryzyka to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej Organem, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w Urzędzie m.st. Warszawy opracowany został formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie miasta stołecznego Warszawy należy kierować na adres:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd m.st. Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się również w poradniku internetowym, na stronie Warszawa 19115.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – imprezy masowe  

 

Tor Służewiec, na którym odbywają się wyścigi konne.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Hala sportowa, na której odbywa się mecz siatkówki.
Koncert, na którym jest tłum ludzi.
Koncert, na którym jest tłum ludzi.
Stadion, na którym jest tłum ludzi podczas imprezy masowej.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.