null

Imprezy w pasie drogi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na środku zdjęcia cały pas ulicy z biegaczami maratońskimi dobiegającymi do bramy z metą biegu, z lewej strony zdjęcia na chodniku stoi publiczność obserwująca biegaczy, z lewej strony zdjęcia na dole pas zieleni, na którym stoją dwa duże balony reklamowe (biały i czerwony), na górze z prawej widoczny fragment ulicy z kilkoma autami.
Impreza w pasie drogi. Fot. Maraton Warszawski

Imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny zwane imprezami w pasie drogi mogą mieć charakter imprezy sportowej, parady lub imprezy artystyczno-rozrywkowej.

Impreza w pasie drogi publicznej to m.in.: zawody sportowe, biegi, rajdy, wyścigi, przejazdy rowerowe i motocyklowe, parady pojazdów zabytkowych, festiwale i inne imprezy, które odbywają się na drogach i/lub chodnikach.

W przypadku zamykania ruchu kołowego lub ustawienia infrastruktury dla potrzeb imprezy organizator imprezy jest obowiązany na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu.

Za bezpieczeństwo imprezy w pasie drogi w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy w pasie drogi, jest organ zarządzający ruchem na drodze tj. prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad właściwy ze względu na:

  • miejsce (w przypadku imprezy stacjonarnej),
  • miejsce startu lub kategorię drogi publicznej (w przypadku biegów, rajdów, przejazdów).

W przypadku dróg publicznych w m.st. Warszawie - właściwym organem do wydania decyzji jest Prezydent m.st. Warszawy, z którego upoważnienia w przedmiotowej sprawie działa Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

W celu przeprowadzenia imprezy w pasie drogi organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny. Ww. termin dotyczy również wszelkich korekt do złożonego wniosku.

Na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym w Urzędzie m.st. Warszawy opracowany został formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny.

Wnioski do Prezydenta m.st. Warszawy o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny, tj. imprezy w pasie drogi na terenie miasta stołecznego Warszawy należy kierować na adres:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd m.st. Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się również w poradniku internetowym, na stronie Warszawa 19115.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – imprezy w pasie drogi

Na dole zdjęcia na całej szerokości pas ulicy, po którym jadą rowerzyści w białych koszulkach (fotograf zrobił zdjęcie pleców rowerzystów), po lewej stronie zdjęcia fragment biurowca, po prawej stronie zdjęcia i na środku nad głowami rowerzystów zielone korony drzew, nad którymi wyłania się fragment budynki i białe niebo.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Z lewej strony kwitnące kasztanowce i fragment chodnika, na którym stoją latarnie, z prawej strony dwukierunkowa i dwupasmowa ulica, po której z lewej strony jadą na dwóch motocyklach i w dwóch radiowozach policjanci, a za nimi na motocyklach dwie kolumny motocyklistów, z prawej strony na czerwonym świetle stoi kilka aut.
Z lewej strony kwitnące kasztanowce i fragment chodnika, na którym stoją latarnie, z prawej strony dwukierunkowa i dwupasmowa ulica, po której z lewej strony jadą dwie kolumny motocyklistów, z prawej strony na czerwonym świetle stoi kilka aut.
Na dole z lewej strony zdjęcia widoczny zielony pas trawnika i fragment torowiska tramwajowego, na prawo od torowiska rowerzyści w białych koszulkach jadących w dużej grupie po ulicy, na prawo od rowerzystów widoczne zielone drzewa, na górze zdjęcia duży pas błękitnego nieba i fragmenty wysokich budynków m.in. hotelu Mariott i PKiN.
W centrum zdjęcia na torowisku tramwajowym motocykl, na nim siedzący mężczyzna w kasku, w tle Pałac Kultury i Nauki i duży fragment zachmurzonego nieba.
Z lewej strony zdjęcia widoczny pas trawnika, na środku zdjęcia duża grupa ludzi w białych koszulkach jadących na rowerach po całej ulicy, z prawej strony widoczny na górze fragment trawnika i przystanku tramwajowego, torów tramwajowych i drugiego pasa ulicy ze stojącymi na czerwonym świetle samochodami.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.