null

Informacja o zakazie kąpieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy informuje o tymczasowym zakazie kąpieli na kąpielisku Jeziorko Czerniakowskie przy ul. Jeziornej 4 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Zakaz został wprowadzony decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z dnia 23.07.2019 r. DE HKN/00324/2019, określającą, iż woda w kąpielisku nie jest przydatna do kąpieli.

Stan przydatności wody do kąpieli można na bieżąco śledzić na stronie Serwisu Kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/754

Podstawa prawna: art. 346 ust. 1 i 3, art. 347 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r, poz. 2268, z późn. zm.).