null

Jak pomóc drugiemu człowiekowi?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Jak pomóc drugiemu człowiekowi?
BBiZK. Jak pomóc drugiemu człowiekowi?

W Dziennym Domu Dla Osób Starszych na warszawskim Wilanowie odbyły się warsztaty teoretyczno-praktyczne na temat - Jak pomóc drugiemu człowiekowi?

W dniu 15 listopada  w Dziennym Domu Dla Osób Starszych mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Lentza 35, z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się kolejne spotkanie z seniorami dzielnicy. Warsztaty o tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej prowadził funkcjonariusz Referatu Profilaktyki Straży miejskiej m.st. Warszawy.

Podopieczni Dziennego Domu Dla Osób Starszych, poznali zasady udzielania pomocy, a zdobyte umiejętności mogli doskonalić przy użyciu specjalistycznego sprzętu treningowego pod okiem instruktora.

Uczestnicy poznali metody postępowania w przypadku zasłabnięcia, urazów zewnętrznych i wylewów. Podczas spotkania prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu fantoma, omówiono jak wykorzystać defibrylator, jak również omówiono aspekty prawne nie udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi. Na spotkaniu omówiono przebieg rozmowy telefonicznej z operatorem numeru alarmowego i wskazano, jak ważne jest udzielenie właściwych informacji dotyczących adresu i miejsca, w którym znajduje się człowiek potrzebujący pomocy.

Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a uczestnicy spotkania czynnie uczestniczyli wykorzystując sprzęt treningowy, by właściwie nieść pomoc ewentualnym chorym.        

Jak pomóc drugiemu człowiekowi? Fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Jak pomóc drugiemu człowiekowi? Fot. BBiZK
Jak pomóc drugiemu człowiekowi? Fot. BBiZK
Jak pomóc drugiemu człowiekowi? Fot. BBiZK