null

Jest odwodnienie. Osiedla Aleksandrów nie będzie już zalewać

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Jest odwodnienie. Osiedla Aleksandrów już nie będzie zalewać.
BBiZK. Jest odwodnienie. Osiedla Aleksandrów już nie będzie zalewać.

Inwestycja jest pierwszym etapem dużego projektu realizowanego w dzielnicy Wawer, zakładającego „Budowę odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle”. Jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga rozwiązać problemy z okresowym podtapianiem nieruchomości.

Zadanie budowy kanalizacji deszczowo – drenażowej na terenie osiedla Aleksandrów nie było proste z kilku powodów. Po pierwsze trudne warunki fizjograficzne - położenie Aleksandrowa w niecce między pasami wydm - utrudnia odprowadzenie nadmiaru wód do naturalnych cieków wodnych. Po drugie wielu właścicieli nieruchomości podwyższało poziom własnej działki, aby uchronić ją przed zalewaniem. Zniszczono przy tym większość rowów odprowadzających wodę, istniejących na terenie osiedla jeszcze przed wojną, co zaburzyło system odwodnienia.

Konieczne było przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych i opracowanie kompleksowej koncepcji odwodnienia. Zarząd Dzielnicy powołał międzywydziałowy zespół, który przygotował dane do opracowania i przeprowadził konsultacje z mieszkańcami. Wynikiem podjętych działań jest:

- budowa kanalizacji deszczowo - drenażowej wzdłuż ulic: ks. Szulczyka, Napoleona Bonaparte, Podkowy, Polany wraz z odtworzeniem nawierzchni o długość około 1120 m,

- odtworzenie rowów w rejonie ulic: ks. Szulczyka, Podkowy, Wiązowskiej, pomiędzy ul. ks. Szulczyka a Wiązowską, na długości około 2000 m,

- wykonanie odwodnienia na odcinku około 400 m w rejonie ul. Zagórzańskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Wartość wykonanych w latach 2016-2017 robót  wyniosła 4 084 254,38 zł. 

Jest odwodnienie. Osiedla Aleksandrów już nie będzie zalewać. Fot. BBiZK.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Jest odwodnienie. Osiedla Aleksandrów już nie będzie zalewać. Fot. BBiZK.
Jest odwodnienie. Osiedla Aleksandrów już nie będzie zalewać. Fot. BBiZK.
Jest odwodnienie. Osiedla Aleksandrów już nie będzie zalewać. Fot. BBiZK.