null

Kamery 3D nowe narzędzie stołecznej drogówki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W czwartek, 5 lutego, o godz. 10.00 (Miasteczko Ruchu Drogowego, ul. Sołtyka 8/10) zapraszamy przedstawicieli mediów na prezentację zastosowania kompleksowego systemu wspomagania obsługi zdarzeń drogowych (tzw. kamery 3D) zakupionego przez Komendę Stołeczna Policji z funduszy m.st. Warszawy.

W wydarzeniu udział wezmą: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy, insp. Michał Domaradzki, komendant stołeczny policji, Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KSP.

Prezentacja będzie polegała na symulacji wypadku drogowego, wykonania pomiarów jego miejsca i skutków za pomocą nowo zakupionego sprzętu wraz ze sporządzeniem szkicu zdarzenia. Dla porównania analogiczne czynności zostaną wykonane przy użyciu dotychczas stosowanej metody pomiarowej (analogowej).

System wspomagania obsługi zdarzeń drogowych eSURV, w którego skład wchodzi 5 kamer 3D wraz z osprzętem, został zakupiony z funduszy miasta za kwotę 350 tys. zł.