null

Kampania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika kampani "Przemoc karmi się milczeniem"

<p><strong>Miejska kampania 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na skalę zjawiska oraz podkreślić, że - mimo pandemii - miasto nieprzerwanie udziela pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy. </strong></p>

Miejska kampania 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na skalę zjawiska oraz podkreślić, że - mimo pandemii - miasto nieprzerwanie udziela pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy.

Jeszcze długo będziemy musieli stosować się do zaleceń zachowania dystansu społecznego. W tym czasie osoby doświadczające przemocy, zmuszone do pozostawania w miejscu zamieszkania ze swoim oprawcą, są w bardzo trudnej sytuacji. Niezależnie od koronawirusa, miasto nieprzerwanie świadczy pomoc w tym zakresie – mówi Aldona Machnowska–Góra, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Po raz kolejny bierzemy udział w kampanii 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet - to apel do naszej ludzkiej wrażliwości i uważności na los drugiego człowieka – dodaje wiceprezydent.

Aby podnosić poziom świadomości społecznej na temat problemu przemocy domowej, w ostatnich latach przygotowaliśmy szereg akcji, które zwracają uwagę na skalę tego zjawiska. Kampania 16 dni również jest elementem programu prezydenta m.st. Warszawy „Warszawa dla kobiet”. 

Przemoc w dobie pandemii

Zdajemy sobie sprawę, że epidemia nie zakończyła zjawiska przemocy domowej. Co więcej, konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny.

Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet: – Dane za pierwsze trzy kwartały tego roku, przekazane nam przez organizacje pozarządowe, które na zlecenie miasta realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazują, że nastąpił spory wzrost liczby osób objętych pomocą. Z zebranych informacji wynika, że w porównaniu z I kwartałem, kiedy dopiero wybuchła pandemia, w III kwartale nastąpił wzrost liczby osób objętych pomocą o 15 proc.

Jak zauważa Katarzyna Wilkołaska–Żuromska, jednocześnie w II i III kwartale tego roku nastąpił znaczny wzrost liczby porad psychologicznych (o 13 proc.) i prawnych (o 35 proc) udzielonych osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Z powodu pandemii zmieniła się również forma poszukiwania pomocy – W porównaniu z zeszłym rokiem, osoby doznające przemocy częściej zwracały się po pomoc drogą mailową. Często przebywały w zamknięciu ze swoimi oprawcami i nie mogły swobodnie rozmawiać przez telefon – podkreśla pełnomocniczka ds. kobiet. Natomiast, kiedy mieliśmy do czynienia ze ścisłym lockdownem, zgłoszeń od osób, które po raz pierwszy szukały pomocy, było ok 30 proc. mniej.

Gdzie szukać pomocy

Dane, które otrzymaliśmy, pokazują jak ważna w dalszym ciągu jest kampania, która ma na celu zapewnić ofiary, że pomoc mimo pandemii cały czas jest dostępna. Między innymi pod numerem bezpłatnego, całodobowego telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" 800 120 002. Co ważne, wszystkie informacje o pomocy dostępnej w Warszawie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej znajdują się na miejskiej stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa. W ramach kampanii zostanie również uruchomiona ukraińska wersja portalu.

Elementami tegorocznej akcji „16 dni” są spoty w komunikacji miejskiej i Internecie „Przemoc karmi się milczeniem”, pokazujące jak ważna jest interwencja świadków przemocy, która może pomóc przerwać tragedię. W ramach kampanii przygotowaliśmy również ulotkę dotyczącą praw osób po przemocy seksualnej, która trafi do szpitali nadzorowanych przez miasto.

Kampania „16 dni” - początki

Warszawa po raz kolejny aktywnie włącza się w kampanię „16 dni” przeciw przemocy wobec kobiet. Jest to akcja zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Od tamtego czasu kampania trwa od 25 listopada (Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka). Wybór tych dat to podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

„16 dni” to największa na świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet.

Wyniki badań zjawiska przemocy w rodzinie oraz systemu jej przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar na terenie Warszawy z 2019 r.