null

Karta rowerowa dla dzieciaka!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Praktyczna część egzaminu: dzieci w kaskach i żółtych kamizelkach odblaskowych na rowerach słuchają wskazówek Policjanta na trasie Miasteczka. Policjant stoi i wskazuje drogę. Przy uliczkach Miasteczka dużo znaków drogowych.
Karta rowerowa dla dzieciaka! Fot. BBiZK

W minioną sobotę odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego w Ursusie zorganizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus z udziałem policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego.

Pierwsi chętni do złożenia egzaminu na kartę rowerową pojawili się już pół godziny przed planowanym otwarciem Miasteczka. O godzinie 10:00 był już komplet chętnych do pisania teoretycznej części egzaminu.

Kandydaci, którzy dobrze przygotowali się do egzaminu, zdali go na wysokim poziomie. Niestety niektórym zabrało wiedzy, ale przekonali się, że warto ją uzupełnić i przystąpić do kolejnego egzainu.

Policjant przypomniał rodzicom, że ich dzieci, które ukończyły już 10 lat, dopóki nie otrzymają karty rowerowej, nie posiadają uprawnień do poruszania na rowerze się po drogach publicznych, w tym również po drogach dla rowerów, co dla niektórych rodziców okazało się niemałym zaskoczeniem.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali kamizelki odblaskowe oraz odblaski, zaś ci, którym egzamin się nie powiódł, otrzymali broszurę „Karta rowerowa – Moje pierwsze prawo jazdy”, wydaną przy udziale Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus, w celu uzupełnienia swojej wiedzy.

W tym dniu Miasteczko cieszyło się dużą frekwencją, niektórzy przybyli wraz z rodzeństwem jeżdżącym na rowerkach biegowych. Uczestnicy pytali o następne spotkania. Wszystkich chętnych zapraszamy na wiosnę.

Uczestnicy dni otwartych Miasteczka Ruchu Drogowego: dziesięcioletnie dzieci w żółtych kamizelkach odblaskowych wraz z rodzicami, Policjant, pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Na pierwszym planie małe dzieci (ok. 3 i 4 latki) na rowerkach biegowych. W głębi Miasteczko Ruchu Drogowego. Z prawej strony budynek Szkoły Podstawowej nr 14, z lewej kontener, w którym odbywają się egzaminy pisemne i są przechowywane rowery.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Policjant odbiera od dzieci arkusze zaliczeń. Obok stoją rodzice oraz pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W tle Miasteczko Ruchu Drogowego. Na pierwszym planie dwa rowery.
Dzieci w żółtych kamizelkach siedzą przy stolikach w pomieszczeniu. Przed egzaminem teoretycznym Policjant tłumaczy zasady wypełniania testów. Z prawej strony na ścianie widać duże godło: biały orzeł w złotej koronie.
Chłopiec w żółtej kamizelce odblaskowej siedzi przy stoliku i rozwiązuje test teoretyczny.
Praktyczna część egzaminu: dzieci w kaskach i żółtych kamizelkach odblaskowych na rowerach. Za dziećmi jadący na rowerze Policjant sprawdza, czy dzieci jadą poprawnie, zgodnie ze znakami stojącymi przy uliczkach Miasteczka.
Omówienie wyników. Dzieci w żółtych kamizelkach odblaskowych oraz rodzice z uwagą oczekują na informację, kto zdał pozytywnie egzamin. W tle pomieszczenie, w którym odbywał się egzamin pisemny. Na pierwszym planie stoją czerwone rowery będące na wyposażeniu Miasteczka Ruchu Drogowego.