null

Kolejna edycja warsztatów w Dziennym Domu Dla Osób Starszych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kolejna edycja warsztatów w Dziennym Domu Dla Osób Starszych Fot. BBiZK
Kolejna edycja warsztatów w Dziennym Domu Dla Osób Starszych Fot. BBiZK

W Dziennym Domu Dla Osób Starszych przy ulicy Lentza 35, na wniosek Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, odbyło się kolejne spotkanie z seniorami.

Warsztaty poświęcone były tematyce zachowań podczas zamachów terrorystycznych. Prowadził je funkcjonariusz Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Seniorzy dowiedzieli się, że:

- podczas wybuchu trzeba uciekać jak najdalej od niebezpieczeństwa;

- nie można tylko myśleć o sobie, w sytuacjach zagrożenia wszyscy muszą sobie pomagać;

- gdy nie możemy uciekać należy paś na ziemię i szukać schronienia za osłoną np. murem;

- w przypadkach strzelaniny należy unikać okien i drzwi, trzeba też znaleźć schronienie za ścianą czy w pokoju;

- jeżeli jest taka możliwość, należy niezwłocznie zabezpieczyć drzwi wejściowe np. ciężkimi meblami;

- w przypadku dostania się w ręce napastników, należy zachować spokój i stosować się do ich poleceń. Nie wolno z nimi dyskutować, atakować ich, należy unikać kontaktu wzrokowego i pytać o pozwolenie wykonania każdej czynności;

- w przypadku odnalezienia podejrzanego pakunku lub torby, nie można go dotykać, przenosić otwierać lub kopać. Jak najszybciej należy powiadomić o ewentualnym zagrożeniu inne osoby a następnie powiadomić Policję dzwoniąc na numer 112.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem a jego uczestnicy podczas omawiania kolejnych zagrożeń zadawali pytania jak reagować i co należy zrobić by uniknąć lub zminimalizować niebezpieczeństwo.

Kolejna edycja warsztatów w Dziennym Domu Dla Osób Starszych Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Kolejna edycja warsztatów w Dziennym Domu Dla Osób Starszych Fot. BBiZK