null

Kolejne ćwiczenia próbnej ewakuacji na Targówku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kolejne ćwiczenia próbnej ewakuacji na Targówku
Kolejne ćwiczenia próbnej ewakuacji na Targówku

W dniu 28 września br. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wzięli udział w ćwiczeniach próbnej ewakuacji przeprowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie przy ul. Remiszewskiej 40.

Ewakuacja w placówce przebiegła bez zakłóceń, zgodnie z założeniami projektowymi układu dróg ewakuacyjnych budynku. Drogi i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z Polską Normą. Czas ewakuacji wyniósł 7 minut. Stany osobowe zostały podane z list obecności. Nie dokonano przeliczenia dzieci w rejonie ewakuacji. Część dzieci była wyprowadzana na chodnik przy ulicy Remiszewskiej, która jest jedynym dojazdem dla służb ratowniczych.
Podczas ćwiczeń zauważono, iż istnieje konieczność zrobienia bramy wjazdowej na teren szkoły, ponieważ jej brak uniemożliwia wjazd wozów bojowych Państwowej Straży Pożarnej na teren placówki. Ponadto należy przenieść rejon ewakuacji z ul. Remiszewskiej na boisko szkolne na którym jest dużo wolnego miejsca. Uwagi zostały przekazane dyrektorowi szkoły.

Kolejne ćwiczenia próbnej ewakuacji na Targówku
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Kolejne ćwiczenia próbnej ewakuacji na Targówku
Kolejne ćwiczenia próbnej ewakuacji na Targówku
Kolejne ćwiczenia próbnej ewakuacji na Targówku
Kolejne ćwiczenia próbnej ewakuacji na Targówku