null

Kolejne spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na terenie Śródmieścia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kolejne spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na terenie Śródmieścia Fot. BBiZK
Kolejne spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na terenie Śródmieścia Fot. BBiZK

W Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odbyło się kolejne spotkanie poświęcone bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu na terenie Dzielnicy Śródmieście.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Rad Dzielnicy, Rad Osiedli, Wspólnot Mieszkaniowych oraz pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Śródmieście.

Na wstępie spotkania przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej poinformowali zebranych o  sprawach zrealizowanych i będących w trakcie realizacji, które zostały zgłoszone przez mieszkańców na poprzednim spotkaniu. W dalszej części spotkania mieszkańcy wskazali miejsca, w których dochodzi do naruszania bezpieczeństwa i porządku publicznego: zakłócania ciszy nocnej i spoczynku nocnego oraz nieprawidłowości w ruchu drogowym.