null

Kolejne spotkanie z mieszkańcami - tym razem na Saskiej Kępie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z mieszkańcami na Saskiej Kępie w ramach programu
Spotkanie z mieszkańcami na Saskiej Kępie w ramach programu "Bezpieczne osiedle".

W dniu 26 listopada br. spotkaliśmy się z mieszkańcami Saskiej Kępy w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle”.

„Bezpieczne osiedle” to program prewencyjny ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców warszawskich osiedli. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania, wymiany informacji o zagrożeniach.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18:00 w Domu Kultury „Orion” przy ul. Egipskiej 7. Na wstępie kom. Joanna Węgrzyniak omówiła, w jaki sposób ustrzec się przed oszustwami tzw. metodą na „wnuczka”, czy „policjanta”. Zaprezentowano również nową ulotkę prewencyjną o tej tematyce przygotowaną wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Komendę Stołeczną Policji.

Mieszkańcy Saskiej Kępy mogli porozmawiać na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. z Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII – mł. insp. Marcinem Borowińskim, Kierownikiem Rewiru I KRP Warszawa VII – st. asp. Januszem Rebusiem, Naczelnikiem VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej – Markiem Kubickim oraz przedstawicielem delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W sprawach dotyczących infrastruktury oraz działalności gospodarczej, na pytania odpowiadał Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe – Pan Konstanty Bartoń. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli policjanci dzielnicowi oraz kierownik referatu komunalnego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Kolejny raz przekonaliśmy się, że takie spotkania są potrzebne. Żywa dyskusja pozwoliła na merytoryczne wyjaśnienie wielu problemów. Warto zwrócić uwagę na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tego rejonu na przestrzeni minionego roku. Oczywiście w dalszym ciągu, wspólnie z Policją, Strażą Miejską m.st. Warszawy i lokalną społecznością, podejmujemy działania na płaszczyźnie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na zakończenie mieszkańcy podziękowali za wsłuchiwanie się w ich głos i potrzeby oraz nie zostawianie ich samych z problemami.

Składamy podziękowania dla Pani Dyrektor Emilii Węgrzyn za udostępnienie sali i życzliwe przyjęcie w Domu Kultury „Orion”.  

Spotkanie z mieszkańcami na Saskiej Kępie w ramach programu "Bezpieczne osiedle".
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Spotkanie z mieszkańcami na Saskiej Kępie w ramach programu "Bezpieczne osiedle".
Spotkanie z mieszkańcami na Saskiej Kępie w ramach programu "Bezpieczne osiedle".