null

Kolejne spotkanie z seniorami w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Umundurowany funkcjonariusz Straży Miejskiej m.st. Warszawy prezentuje z udziałem seniorki sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pierwsza pomoc przedmedyczna z grupą seniorów. Fot. BBiZK

W dniu 4 października br. w Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy ul. Astronautów 1 odbyło się spotkanie z grupą seniorów poświęcone zasadom udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wsparcia merytorycznego pracownikom Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy udzielili funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy, którzy na co dzień prowadzą tego typu szkolenia.

Sposób prowadzenia zajęć, komunikatywność i jasność przekazywanych treści spowodowała, że seniorzy aktywnie uczestniczyli w warsztatach i zajęciach praktycznych poznając zasady prawidłowego postępowania z osobą wymagającą reanimacji i ćwicząc na fantomie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Seniorzy z uznaniem odnieśli się do inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy dotyczącej organizacji tego rodzaju szkoleń i wykazywali zainteresowanie udziałem w kolejnych zajęciach.

Podczas spotkania przekazano seniorom materiały informacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań, postepowania przy próbach dokonywania oszustw m.in. na: „wnuczka”, „policjanta”, „administratora” czy „akwizytora”.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy prezentują, uczestniczącym w spotkaniu seniorom, sprzęt medyczny używany podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy przekazuje uczestnikom spotkania opaski odblaskowe ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.