null

Komunikat o jakości powietrza w 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(s)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

W dniu 26.04.2021 r. GIOŚ ogłosił, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko przekroczenia do końca 2021 roku, średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

Prognozowane ryzyko obejmuje m.in miasto Warszawa (dzielnice: Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów, Ursus).

 1. Wrażliwe grupy ludności.
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
 1. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

 1. Zalecane środki ostrożności.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 1. Zakres działania.

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla poziomu 1 - ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10:

 • ograniczenie rozpalania grilli i ognisk,
 • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
 • zakaz używania dmuchaw do liści.

Program jest dostępny pod adresem:
http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/

Załączniki: