null

Komunikaty o jakości powietrza w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o jakości powietrza dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana w oparciu o przepisy art. 85-96a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219. z późn. zm. ). Powyższe przepisy wraz z rozporządzeniami Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2018.1119) oraz z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031) definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny.

 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/monitoring-srodowiska

http://wip.um.warszawa.pl/