null

Konferencja "Mobilizacja służby psychologicznej w Warszawie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konferencja psychologiczna
Konferencja psychologiczna

Nad poprawą skuteczności takiej pomocy i jej dostępności dyskutowano na konferencji "Mobilizacja służby psychologicznej w Warszawie - współdziałanie psychologów w sytuacjach kryzysowych oraz w ramach przygotowań do EURO 2012".

To jest pierwsza tego rodzaju konferencja z elementami warsztatowymi dotycząca pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych - podkreśliła Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - zaprosiliśmy specjalistów z tej dziedziny działających w strukturach plicji, straży pożarnej, straży granicznej czy więziennictwa. Nie mówimy tylko o wielkich katastrofach, ale także o mieszkańcach - ofiarach wypadków komunikacyjnych, pożarów czy innych tego rodzaju

Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Tadeusz Bereda, Z-ca Komendanta Stołecznego Policji
Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Tadeusz Bereda, Z-ca Komendanta Stołecznego Policji

Wynikiem konferencji mają być konkretne rozwiązania.

Zaproponowałam, aby celem naszej konferencji było powołanie warszawskiej grupy pomocy psychologicznej - zaznaczyła dyrektor Gawor - z dyskusji wynika, że brak jest rozwiązań systemowych. Chcielibyśmy zaproponować na przykładzie Warszawy takie działania, które potem mogłyby funkcjonować w całym kraju. Polska doświadczyła w tym roku dużo takich zdarzeń jak np. katastrofa smoleńska, wypadek autokaru pod Berlinem czy powódź. Wtedy dużo osób przeżywało stres. My nie zajmowaliśmy się wtedy pomocą psychologiczną, ale może należało.

Współorganizatorem konferencji obok Miasta Stołecznego Warszawy była Komenda Stołeczna Policji, to jej psychologowie mają największe doświadczennie w pracy z ofiarami wypadków i katastrof.

Istnieje potrzeba stworzenia takiej grupy psychologów - podkreśla Małgorzata Chmielewska, naczelnik Wydziału Psychologów Komendy Głównej Policji - Media mówią tylko o wielkich katastrofach, ale prosze pamiętać, że w wymiarze rodzinnym każda nagła śmierć może być tragedią. Mamy nadzieję, że ta konferencja z inicjatywy ratusza stworzy system, czyli takie rozwiązania, które spowodują uruchomienie odpowiedniej liczby psychologów z precyzyjnie określonymi dla nich zadaniami. Potrzebny jest cały system. To jest najcenniejsza waga tej konferencji.

W konferencji psychologów, przygotowanej przez Miasto Stołeczne Warszawę i Komende Stołeczną Policji, wzięli udział m.in. przedstawiciele psychologów Komendy Głównej i Stołecznej Policji, Żandarmerii Wojskowej, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy, Biura Polityki Społecznej oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. warszawy, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i organnizacji pozarządowych.