null

Konkurs "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Czy wiesz jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej? Jak postępować podczas burzy? Jaki artykuły powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy? Jak zachować się podczas pożaru?

Do konkursu pod nazwą „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” zapraszamy wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, pogotowi opiekuńczych, domów dziecka z terenu miasta stołecznego Warszawy.

Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej oraz aktywizowanie młodzieży do jej udzielania. Konkurs ma również na celu pogłębianie wiedzy młodzieży na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także upowszechnianie zasad bezpiecznego zachowania. W czasie jego trwania uczestnicy będą musieli przygotować materiał filmowy lub wykonać zdjęcie, zgodne z tematyka konkursu oraz osiągnąć najlepszy rezultat w teście z wiedzy teoretycznej 

Organizatorem Konkursu jest m.st. Warszawa - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4, we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonują Dyrektorzy placówek.

Wypełnione formularze udziału w Konkursie wraz z oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego, należy przesłać do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2013 r., na adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa lub faksem na numer: 22 443 11 22, bądź elektronicznie – na adres: psykus@um.warszawa.pl.

Załączniki: