null

Konkurs "Zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Czy wiesz jak bezpiecznie poruszać się na rowerze? W jaki sprzęt powinien być wyposażony rower? Który z uczestników ruchu drogowego ma pierwszeństwo na drodze?

Coraz więcej osób w Warszawie korzysta z roweru, jako taniego i ekologicznego środka transportu. Świadczą o tym m.in. statystyki wypożyczeń rowerów w systemie Veturilo - w pierwszym miesiącu jego funkcjonowania, w weekend było to średnio 4 113 wypożyczeń.


Do konkursu zapraszamy wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, pogotowi opiekuńczych, domów dziecka z terenu miasta stołecznego Warszawy.


Konkurs ma na celu popularyzację zasad bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach na rowerze, wyrobienie nawyków o charakterze komunikacyjno-drogowym oraz podnoszenie świadomości dbania o bezpieczeństwo na drodze.


Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze” jest m.st. Warszawa - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4, we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. W czasie jego trwania uczestnicy wykonają pracę plastyczną, prezentację multimedialną oraz wezmą udział w testach sprawnościowych i z wiedzy teoretycznej.


Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonują Dyrektorzy placówek.


Wypełnione formularze udziału w Konkursie należy przesłać do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2012 r., na adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa lub faksem na numer: 22 443 11 22, bądź elektronicznie – na adres: psykus@um.warszawa.pl.

Załączniki: