null

Kontynuacja zajęć "Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Kontynuacja zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ
BBiZK. Kontynuacja zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ

Z inicjatywy jest Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Zgodnie z założeniami projektu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” sukcesywnie, w prasko-północnych szkołach podstawowych odbywają się zajęcia prowadzone przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP m.st. Warszawy, funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI oraz strażników miejskich. Pomysłodawcą i koordynatorem spotkań z dziećmi i młodzieżą jest Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zajęcia organizowane są przy współpracy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy.

Głównym założeniem projektu jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w odniesieniu do zagrożeń współczesnego świata, nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz budowanie poczucia własnej odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania.  Tematyka zajęć dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb uczniów danej szkoły. Zajęcia dla dzieci klas młodszych uatrakcyjniane są dodatkowo pokazem sprzętu ratowniczego oraz wozów bojowych.

Tematyka zajęć dla dzieci 6-11 lat

Służba prowadząca zajęcia

Kto mnie chroni i pomaga

 • zapoznanie z zadaniami służb i straży
 • osobiste wyposażenie funkcjonariusza, strażaka i strażnika
 • pokaz wyposażenia radiowozu i wozu strażackiego

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy,

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI,

VI Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Numery alarmowe, wzywanie pomocy

 • zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI/ Straż Miejska m.st. Warszawy

Bezpieczna droga do szkoły

 • zasady bezpiecznego poruszania się pieszego i na rowerze po drodze

Kontakt z osobami obcymi (w domu i na ulicy)

Czy pies musi ugryźć?

 • zasady właściwego zachowania się wobec psów
 • obowiązki właściciela psa

Zagrożenia pożarowe

 • co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w domu lub w szkole
 • co zrobić gdy zapali się na kimś ubranie
 • jak zachować się gdy pali się las lub łąka

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy

Znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne

Bezpieczny wypoczynek nad wodą (zajęcia przed wakacjami)

Bezpieczne ferie na lodzie (zajęcia przed feriami)

 

Tematyka zajęć dla dzieci 12-15 lat

Służba prowadząca zajęcia

Kto mnie chroni i pomaga

 • zapoznanie z zadaniami służb i straży
 • osobiste wyposażenie funkcjonariusza, strażaka i strażnika

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy ,

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI,

VI Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Właściwe wzywanie pomocy

 • zasady powiadamiania służb w sytuacji zagrożenia

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI/ Straż Miejska m.st. Warszawy

Odpowiedzialność prawna nieletnich

 • odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bezpieczeństwo w sieci

 • bezpieczne korzystanie z Internetu
 • cyberzagrożenia

Narkotyki i dopalacze

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

Zagrożenia pożarowe

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 • czynności jakie należy wykonać podczas zaistnienia pożaru w obiekcie lub jego obrębie
 • zapoznanie z podręcznym sprzętem gaśniczym

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy

Ewakuacja

 • znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne
 • bezpieczna i praktyczna ewakuacja

Czad i ogień

Stop Pożarom traw

Wiem-pomagam-ratuję

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy
 • ćwiczenia praktyczne na fantomach
 • postępowanie w sytuacji zadławienia, skaleczenie i omdlenia

VI Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy

 

Kontynuacja zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Kontynuacja zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ. Fot. BBiZK
Kontynuacja zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ. Fot. BBiZK
Kontynuacja zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ. Fot. BBiZK
Kontynuacja zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ. Fot. BBiZK
Kontynuacja zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ. Fot. BBiZK
Kontynuacja zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ. Fot. BBiZK