null

Koronawirus - działania Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
O działaniach miasta, prezydent stolicy poinformował podczas briefingu prasowego w ratuszu. Fot. E.Lach
O działaniach miasta, prezydent stolicy poinformował podczas briefingu prasowego w ratuszu. Fot. E.Lach

W związku z kolejnymi zakażeniami koronawirusem SARS-Cov-2 w naszym kraju, przypominamy, że za kwestie dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego odpowiada administracja rządowa.

Zamknięcie placówek szkolnych

W środę, 11 marca, w ratuszu odbyło się spotkanie prezydentów i wiceprezydentów największych polskich miast poświęcone koordynacji działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa. Spotkanie odbyło się przed planowanym sztabem w Kancelaria Premiera.

Przedstawiciele miast zadeklarowali pełną współpracę z rządem. Już wdrażają decyzje o zamknięciu placówek szkolnych - o którą apelowali do rządu - oraz o zamknięciu instytucji kultury i rozrywki.

Prezydenci wskazali jednak na konieczność podjęcia przez rząd decyzji dla całego kraju:

- o pilnym zwiększeniu finansowaniu szpitali samorządowych i doposażeniu ich w sprzęt potrzebny do sprawnego diagnozowania i leczenia pacjentów oraz w środki ochronne dla personelu
- o pilnym zabezpieczeniu lekarzy i pielęgniarek do szpitali na wypadek rozprzestrzeniania się wirusa.

Samorządowcy podkreślili, że potrzebne są skoordynowane działania na terenie całego kraju. Zwrócili uwagę, że - zgodnie z nową specustawą - narzędzia do reagowania mają przede wszystkim wojewodowie. Wojewodowie i sanepid powinni otrzymać od rządu jasne instrukcje współpracy z samorządami, zagwarantowania dobrej komunikacji. Prezydenci zwrócili także uwagę na ekonomiczne skutki zagrożenia, które muszą dotyczyć całego kraju.

Infrmacja o zasiłku opiekuńczym TUTAJ

Liczba chorych i objętych kwarantanną

11 marca rano w Warszawie w szpitalach przebywały 34 osoby na obserwacji. U czterech pacjentów potwierdzono obecność wirusa.  

63 osoby były objęte kwarantanną, 1155 nadzorem sanitarnym.

Najbardziej aktualnych informacji nt. koronawirusa w Polsce i zaleceń dotyczących  przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby szukajcie na stronach:

- Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie: https://www.pssewawa.pl/

 

Ścisle współpracując z administracją rządową w ramach swoich kompetencji i w trosce o mieszkańców m.st. Warszawa podjęło następujące kroki:

Szkoły
•    Prezydent m.st. Warszawy R. Trzaskowski zwrócił się do wojewody mazowieckiego K. Radziwiłła i za jego pośrednictwem do administracji rządowej, by rozważyła zawieszenie działalności szkół, przedszkoli, żłobków na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego.
•    Prezydent Warszawy zarekomendował dyrektorom, by w przypadku podejrzenia obecności koronawirusa w szkole, władze placówek zawieszały ich funkcje, do czasu uzyskania wyników testu.
•    Dyrektorom szkół przekazano zalecenia, jak należy zachować się w momencie podejrzenia zachorowania wśród uczniów lub kadry.

Ochrona seniorów
•    Ochrona osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) polegająca na m.in. ograniczeniu wizyt. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Imprezy masowe i kultura
•    Odwołujemy imprezy masowe w rozumieniu ustawy, zgodnie z decyzją rządu. Odwoływane są wcześniej planowane spotkania, takie jak Komisje Dialogu Społecznego, konsultacje i konferencje.
•    Instytucjom kultury przekazano zalecenia sanepidu dotyczące zasad higieny i obowiązujących procedur. Rozesłano także informację o uelastycznieniu sprzedaży biletów.

ZTM i WOM-y
•    ZTM zwrócił się do wszystkich operatorów komunikacji miejskiej o zwiększenie nadzoru nad służbami sprzątającymi oraz podjął decyzję o używaniu środków  dezynfekcyjnych przy czyszczeniu powierzchni, z którymi pasażerowie mają najczęściej na bezpośredni kontakt - kasowniki, poręcze, przyciski.
•    Na monitorach w komunikacji miejskiej prezentowane są rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, w jaki sposób chronić się przed wirusem oraz jak postępować, gdy istnieje podejrzenie zakażenia (szczegółowe informacje w załącznikach).
•    Zalecenia dla burmistrzów w zakresie obsługi interesantów: zorganizowania obsługi tak, aby osoby mogły utrzymywać od siebie dystans 1-1,5 m. W WOM-ach zostały postawione pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk.
•    Miasto prowadzi także akcję edukacyjno-informacyjną w WOM-ach, placówkach oświaty, kultury i sportu, pomocy społecznej i innych jednostkach miejskich poprzez zamieszczenie plakatów oraz informacji na ekranach (tam gdzie są one dostępne).

Miasto aktualizuje informacje pozyskiwane z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o liczbie osób zakażonych, hospitalizowanych, objętych kwarantanną i objętych nadzorem przez sanepid.

Informacja wojewody mazowieckiego o koronawirusie:
Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronę www.gov.pl/koronawirus.

Informacja o koronawirusie:
Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronę www.gov.pl/koronawirus

Zalecenia wojewody mazowieckiego dotyczące przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek doskonalenia nauczycieli o wstrzymaniu od 9 marca do odwołania:
- wycieczek, wymiany i wyjazdów zagranicznych
- przyjmowania wycieczek i wymiany zagranicznej.

Główny Inspektorat Sanitarny zamieszcza na swojej stronie aktualne informacje o koronawirusie, komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji https://gis.gov.pl/
Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza także Powiatowa Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie https://www.pssewawa.pl/

Zobacz galerię (2 zdjęć)

Załączniki: