null

Koronawirus - samorządy jednym głosem

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konferencja prasowa włodarzy miast przed spotkaniem w Kancelarii Premiera
Konferencja prasowa włodarzy miast przed spotkaniem w Kancelarii Premiera

W środę, 11 marca, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z marszałkami województw oraz prezydentami największych polskich miast. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska oraz Marcin Wojdat, sekretarz stolicy.

Na spotkanie w KPRM zostało zaproszonych m.in. 20 prezydentów największych miast pod kątem liczby ludności oraz 16 marszałków województw. Przedstawiciele miast zadeklarowali pełną współpracę z rządem. Już wdrażają decyzje o zamknięciu placówek szkolnych - o którą apelowali do rządu - oraz o zamknięciu instytucji kultury i rozrywki. Prezydenci miast oczekują konkretnych decyzji ws. koronawirusa. - "Dla nas wszystkich najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców" – zapewnili. 

- Bardzo cieszymy się z decyzji rządu o zawieszeniu placówek oświatowych na okres dwóch tygodni. Wczoraj prezydent Rafał Trzaskowski apelował do wojewody mazowieckiego o podjęcie takiej decyzji, jak również o realizację zapisów specustawy o koronawirusie – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Prezydenci wskazali na konieczność podjęcia przez rząd jednolitych decyzji dla całego kraju. Samorządowcy podkreślili, że potrzebne są skoordynowane działania. Zgłaszają braki środków ochrony osobistej w szpitalach, np. maseczek, odzieży ochronnej. Zapasy skończą się za kilka dni. Brakuje respiratorów. Zwrócili uwagę, że zgodnie z nową specustawą - narzędzia do reagowania mają przede wszystkim wojewodowie. Wojewodowie i inspekcja sanitarna powinni otrzymać od rządu jasne instrukcje współpracy z samorządami w postaci decyzji, a nie zaleceń czy rekomendacji. Prosili o zagwarantowanie dobrej komunikacji. Prezydenci zwrócili także uwagę na ekonomiczne skutki zagrożenia, które muszą dotyczyć całego kraju.

- Ważne, aby wprowadzać w życie przepisy specustawy, która została uchwalona w trybie szybkim i właściwie ponad podziałami. Dzisiaj, jako prezydenci miast wydajemy zgody na imprezy masowe i nie mamy obecnie podstaw pranych, aby je cofać. Apelujemy o wzajemną odpowiedzialność, solidarność, współpracę i jasne procedury działania, które są potrzebne wszystkim, niezależnie czy w jakimś mieście koronawirus już jest, czy jeszcze go nie ma – mówi Aleksandra Dukiewicz, prezydent Gdańska. 

Postulaty ze strony samorządu:
- potrzebujemy środków ochronnych do szpitali – masek, odzieży ochronnej, oraz respiratorów. Sprzęt do ochrony osobistej starczy na kilka dni;
- potrzebujemy jasnych i czytelnych procedur;
- potrzebujemy scenariuszy działań; 
- potrzebujemy zobowiązania wojewodów do podejmowania decyzji w trybie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z koronawirusem. Rekomendacje i sugestie to za mało;
- potrzebujemy deklaracji, że NFZ będzie zwracał szpitalom tzw. ryczałt za inne oddziały, które nie wyrobią kontraktu z powodu przerzucenia wszystkich sił na koronawirusa;
- potrzebujemy zapewnienia, że lekarze i pielęgniarki będą delegowani do pracy w szpitalach zakaźnych;
- prosimy o przesunięcie terminów na wydanie decyzji w zakresie podatków od nieruchomości i wieczystego użytkowania;
- prosimy o rozważenie zmiany Ustawy o „świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa…”, które obecnie uprawnia do zasiłku opiekuńczego jedynie rodzica dziecka do 8 roku życia. Proponujemy wydłużenie wieku dziecka;
- proponujemy rozszerzenie testów wykrywających koronawirusa dla wszystkich osób z kontaktu.

Oczekiwania zgłoszone podczas spotkania ze strony Prezesa Rady Ministrów:
- zapewnienie ciągłości pracy w urzędach, wskazanych jednostkach, szczególnie tych wrażliwych jak zaopatrzenie w wodę czy zdrowie; 
- udział samorządów w akcjach informacyjnych, z wykorzystaniem różnych nośników; 
- wprowadzenie wolontariatu;
- objęcie opieką osób starszych.

W trakcie spotkania Prezes Rady Ministrów powiedział, że trwa zakup 15 mln sztuk maseczek i uruchamiana jest produkcja antyseptyków.