null

Koronawirus - ważne informacje o pracy urzędu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zapewnić ciągłość działania miejskiego systemu usług i administracji, zmieniamy sposób funkcjonowania miasta i podległych mu instytucji. Jednocześnie chcemy zagwarantować wszystkim mieszkańcom opiekę oraz dostęp do rzetelnych informacji.

– "Za sytuację epidemiczną w kraju odpowiada rząd, z którym współpracujemy.  Warszawa jest gotowa na tę trudną sytuację. Przez cały czas pracujemy i dbamy o to  żeby wszystkie funkcje miasta były zapewnione. Dziękuję również warszawiakom za to, że stosują się do apeli o pozostawanie w domu i zachowują się racjonalnie– mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy. 

Jak pracujemy w najbliższym czasie

 Wprowadziliśmy pracę zdalną i zrezygnowaliśmy ze spotkań - zamiast nich organizujemy telekonferencje i wideokonferencje. Czasowo zawieszamy realizację części nieobligatoryjnych zadań i przekierowaliśmy pracowników do zadań priorytetowych.

Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu 

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędów bez pilnej potrzeby. Jeżeli sprawa nie jest terminowa – prosimy o załatwienie jej później. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – umów się na konkretny dzień i godzinę za pośrednictwem miejskiego systemu rezerwacje.um.warszawa.pl.

Wprowadzamy również możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon. Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym emailem. 

Jakie sprawy załatwimy w urzędzie? 

Uwaga! W urzędach dzielnic i w biurach zostały wprowadzone specjalne zabezpieczenia.Załatwiane są następujące sprawy:

- akty urodzeń i zgonów;

- sprawy związane z bieżącymi pogrzebami

- w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych rejestracja odbywa się poprzez internetowy system rezerwacji cmentarzekomunalne.com.pl/zgłoszenia;

- śluby odbywają się zgodnie z zaplanowanym kalendarzem, również w salach przy siedzibach Urzędów Stanu Cywilnego, które obecnie są zamknięte. Apelujemy przy tym o maksymalne ograniczenie liczby gości.  Natomiast formalności związane z nowo planowanymi uroczystościami będą załatwiane w późniejszym terminie. Obecnie można telefonicznie lub online uzyskać informacje o wymaganych dokumentach oraz zarezerwować termin ślubu;

- wydawanie praw jazdy (po uprzednim telefonicznym umówieniu się), wydawanie dowodów osobistych, rejestracja fabrycznie nowych pojazdów;

- opieka nad osobami niesamodzielnymi.Działać będą Ośrodki Pomocy Społecznej w dzielnicach, Domy Pomocy Społecznej, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej. 

W jakich sprawach będą tylko przyjmowane pisma i wnioski?

W ograniczonym zakresie, co oznacza, że będzie można tylko złożyć pisma/wnioski, w następujących sprawach: - decyzje administracyjne i czynności z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;- wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej;- czynności i decyzje wynikające z prawa geodezyjnego;- czynności związane z podziałami nieruchomości;- sprawy z zakresu podatków lokalnych (w tym podatek od nieruchomości);- sprawy z zakresu ustawy o lasach pozostające w kompetencjach starosty;- rejestracja osób bezrobotnych.

Jakich spraw nie załatwimy w urzędzie? 

Do odwołania nie będą procedowane następujące sprawy: 

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

- bezpłatne porady prawne;

- przyjmowanie wniosków o najem lokali komunalnych.

Zamknięte USC w sześciu dzielnicach 

Ze względu na warunki lokalowe (niemożność przeorganizowania pracy) od poniedziałku, 16.03.br. do odwołania zamykamy siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w następujących dzielnicach Warszawy:  Ochota, Bielany, Białołęka, Wesoła, Wilanów oraz Wola. Mieszkańcy, którzy chcą załatwić ww. sprawy z zakresu stanu cywilnego, mogą skorzystać z pozostałych siedzib USC w ratuszach dzielnic: Targówek, Praga-Południe, Wawer, Ursus, Ursynów oraz do siedzib USC zlokalizowanych poza ratuszami: na Pradze-Północ - ul. Kłopotowskiego 1, Śródmieściu - Gen. Andersa 5, Mokotowie - Falęcka 10. 

Brak możliwości płatności w kasach 

W najbliższych dniach nie będzie możliwości płatności w kasach urzędów. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu urzędów będą dostępne na stronach dzielnic.

Zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej  od poniedziałku, 16.03.br. do środy 25.03.br., zawieszamy zajęcia w stołecznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Ograniczenie dotyczy zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych. Nauczyciele będą wysyłali uczniom materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. 

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych - wnioski przyjmowane online

W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, od poniedziałku, 16.03.br. obowiązują nowe zasady rekrutacji do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych – dokumenty można przesyłać elektronicznie. Szczegółowe informacje: edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/

Miejski Rzecznik Konsumentów zawiesza obsługę bezpośredniąMiejski Rzecznik Konsumenta zawiesza spotkania osobiste, wciąż będą jednak udzielane porady pod numerem (22) 44 33 444. Więcej informacji w serwisie konsument.um.warszawa.pl.

Izba Wytrzeźwień

Zawiesza przyjmowanie osób nietrzeźwych – jej pracownikom zostaną powierzone zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności.

Więcej informacji o działaniach miasta w związku z obecna sytuacją sanitarno-epidemiologiczną: um.warszawa.pl/koronawirus oraz warszawa19115.pl