null

Kwalifikacja wojskowa w Warszawie w 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kwalifikacja wojskowa w Warszawie w 2020 r.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372.).

Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Celem kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i  wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej widocznych w szczególności na terenie szkół ponadpodstawowych, do których uczęszczają uczniowie z roczników objętych kwalifikacją.

Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1981) kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 3 lutego i trwa nieprzerwanie do 30 kwietnia. W Warszawie rozpocznie się 10 lutego i będzie trwała do 28 kwietnia.

Do kwalifikacji wojskowej wzywani będą m.in.:

  • mężczyźni urodzeni w 2001 r. (rocznik podstawowy);
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1999-2000, uznane czasowo za niezdolne do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych wskazane przez wojskowych komendantów uzupełnień;
  • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D”, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia), zostaną z urzędu przeniesione do rezerwy. To oznacza, że mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wojewoda Mazowiecki, zarządzeniem nr 14 z 15 stycznia 2020 r., powołał na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy 5 powiatowych komisji lekarskich:

  1. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 dla Dzielnic: Bielany, Bemowo i Wola; siedziba w Dzielnicy Bielany, ul. Pabla Nerudy 1, klub osiedlowy SB-M „Chomiczówka”, tel. 519 047 303, czas pracy komisji - 18.02-24.04.2020 r.;
  2. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 dla Dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Żoliborz; siedziba w Dzielnicy Włochy, Al. Krakowska 274 (budynek WSM „Ochota”) tel. 519 047 343, czas pracy komisji - 17.02 - 16.04.2020 r.
  3. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 dla Dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów, z siedzibą w Dzielnicy Mokotów, ul. Bielawska 3, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Osiedle „Puławska”, tel. 519 047 443, czas pracy komisji - 10.02 - 22.04.2020 r.;
  4. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 dla Dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła, z siedzibą  w Dzielnicy Praga Południe, ul. Mińska 1/5, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5, tel. 519 047 444, czas pracy komisji - 25.02 - 28.04.2020 r. (z wyłączeniem 10 i 14.04);
  5. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 5 dla Dzielnic: Białołęka, Praga Północ i Targówek,z siedzibą w Dzielnicy Białołęka, ul. Nagodziców 3, Klub Osiedlowy „ARKONA”, tel. 519 047 455, czas pracy komisji - 24.02 - 23.04.2020 r.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników komisji lekarskich oraz pracowników delegatur Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicach m.st. Warszawy (dane kontaktowe zamieszczone są na stronach dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy):

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/ZK/Delegatury/default.htm

Ponadto, w sekcji z plikami do pobrania została umieszczona ulotka z informacjami dotyczącymi kwalifikacji wojskowej.

„Kwalifikacja wojskowa” – film edukacyjny

 

 

Kwalifikacja wojskowa w Warszawie 2020 r.

Załączniki: