null

Lekcja edukacji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Odpowiedzialność prawna nieletnich. Fot. BBiZK
Odpowiedzialność prawna nieletnich. Fot. BBiZK

Zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich były tematem zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK “Gustaw” i "Harnaś” przy ul. Cyrklowej 1.

Przedstawiciele Prasko-Południowej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w trakcie spotkania z uczniami klas siódmych przeprowadzili zajęcia na temat konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji, jak również stosowania przemocy wobec rówieśników oraz zjawiska agresji elektronicznej - cyberprzemocy.

Ponadto, podczas spotkania przedstawiono obowiązujące przepisy dotyczące prawnej odpowiedzialności nieletnich, przepisy regulujące odpowiedzialność za przestępstwa stalkingu, gróźb karalnych oraz przestępstw związanych z łamaniem zabezpieczeń elektronicznych.

Prowadzący, uświadomił uczniom, o grożących im konsekwencjach i odpowiedzialności prawnej za zachowania i działania agresywne w różnych miejscach, także w szkole. Spotkania mają na celu podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów.

Na spotkaniu zaprezentowano film edukacyjny pn. „Nie Warto Ryzykować - Cyberprzemoc” przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, po którym odbyła się dyskusja oraz omówienie sytuacji ze wskazaniem tych prawidłowych godnych naśladowania.

Odpowiedzialność prawna nieletnich. Fot. BBiZK