null

LIBERO 2019 – V edycja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 5 -7 listopada 2019 r. pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Centrum Zarządzania Kryzysowego wzięli udział w ogólnopolskim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. LIBERO 2019, zorganizowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

W ćwiczeniu udział brało ponad dwadzieścia instytucji i przedsiębiorstw (na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym).

Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur reagowania i współpracy administracji publicznej, służb oraz instytucji w przypadku wystąpienia zakłóceń w systemie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dodatkowym elementem było sprawdzenie mechanizmów prowadzenia oraz koordynacji polityki informacyjnej w sytuacjach kryzysowych.