null

LIBERO II: ćwiczenia systemu zarządzania kryzysowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy
Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy

Awaria energetyczna, katastrofa na drodze ekspresowej, czy usuwanie skutków niepokojów społecznych po meczu piłkarskim to problemy jakim będą musieli stawić czoła uczestnicy ćwiczenia zgrywającego podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012 pod nazwą „LIBERO II”.

Organizatorem ćwiczenia jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Spółką PL.2012. Łącznie służby będą trenowały przez 30 godzin.

W treningu udział wezmą centra zarządzania kryzysowego, sztaby i struktury koordynacyjno–zarządcze, utworzone na potrzeby zarządzania operacją turniejową w Polsce w trakcie UEFA EURO 2012, w tym Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.

W symulowanych zdarzeniach ćwiczone będą sytuacje wymagające analizy zagrożenia, oceny ryzyka dla społeczności lokalnej i bezpieczeństwa rozgrywek oraz wdrożenia stosownych procedur.

Całość ma charakter aplikacyjny, wszyscy uczestnicy będą ćwiczyli na swoich stanowiskach pracy.

LIBERO II jest kolejnym ćwiczeniem z cyklu LIBERO. Celem pierwszego, które odbyło się w marcu br. było sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych oraz funkcjonalności planów zarządzania kryzysowego podmiotów należących do systemu zarządzania kryzysowego. Obecne ćwiczenie jest ukierunkowane na doskonalenie procesu zarządzania informacjami wymienianymi pomiędzy ćwiczącymi ze wszystkich poziomów administracji.