null

Licealiści z Woli na lekcji o bezpieczeństwie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Czytelnia. Uczniowie siedzą na krzesłach i słuchają policjantki, która stoi przed nimi.
Zajęcia o bezpieczeństwie dla licealistów | Autor: SCB

W środowy ranek uczniowie z XLV Liceum im. R. Traugutta uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszkami Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV oraz przedstawicielem Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Wola. Spotkanie odbyło się w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 32 przy al. Solidarności 90.

Głównym celem spotkania była rozmowa z uczniami na temat:

 • bezpieczeństwa na drodze,
 • przestrzegania zasad ruchu drogowego,
 • bezpieczeństwa w podróży,
 • bezpieczeństwa w sieci.

Policjantka st. post. Aleksandra Ziółkowska przypomniała licealistom kilka zasad, o których trzeba pamiętać podczas korzystania z tzw. „przewozu na aplikację”. Po pierwsze, warto udostępnić swoją lokalizację komuś bliskiemu, np. znajomemu czy rodzinie. Po drugie, po przyjeździe samochodu należy sprawdzić czy jest zgodny z opisem (numery tablic rejestracyjnych, kolor, marka). Po trzecie, powinno się potwierdzić tożsamość kierowcy. Dodatkowo, można zrobić zdjęcie kierowcy, z którym podróżujemy.

Funkcjonariuszka również przypomniała młodzieży, że dopiero po ukończeniu 18. roku życia będą mogli poruszać się rowerem bez karty rowerowej. Podkreśliła ważną funkcję, jaką pełnią pasy bezpieczeństwa w samochodzie i apelowała, aby zawsze podczas jazdy samochodem zapinać pasy. Licealiści dowiedzieli się kto może być zwolniony z obowiązku zapinania pasów, a mianowicie - kobieta w widocznej ciąży, taksówkarz podczas przewożenia pasażera oraz osoby z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Uczniowie brali czynny udział w spotkaniu i chętnie rozmawiali z policjantką. Największe zdziwienie wśród licealistów wywołała informacja, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba poniżej 18. roku życia może wyjść z domu po godz. 22 tylko za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz pod warunkiem, że ma uzasadniony cel, np. udział w zajęciach pozalekcyjnych czy pracy sezonowej.

Pod koniec spotkania pracownik Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Wola omówił z licealistami poradnik pt. „Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń”. Poruszane są w nim zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń, takich jak pożar, porażenie prądem elektrycznym, niewypały i niewybuchy, choroby zwierzęce oraz grypy pandemiczne.

Na spotkaniu zostały omówione ogólne zasady postępowania:

 1. przed wystąpieniem zagrożenia:
 • przygotuj dom/mieszkanie;
 • ubezpiecz swoje mienie;
 • przygotuj latarki oraz zapas baterii i świece z zapałkami;
 • omów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w razie wystąpienia zagrożenia.
 1. w czasie zagrożenia:
 • jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej być źródłem zagrożenia, powiadom o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu oraz odpowiednie służby;
 • słuchaj oraz wykonuj polecenia służb, np. policji.
 1. po ustaniu zagrożenia:
 • zorientuj się czy ktoś z twojego otoczenia nie potrzebuje pomocy;
 • w razie potrzeby udziel pomocy poszkodowanym;
 • jeżeli byłeś ubezpieczony od skutków zaistniałego zagrożenia, wykonaj zdjęcia zniszczeń mienia oraz powiadom ubezpieczyciela.

Na zakończenie uczniowie otrzymali poradniki oraz opaski odblaskowe ufundowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.