null

Monitoring miejski

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kamera monitoringu miejskiego na tle Zamku Królewskiego.

Monitoring miejski stanowi doskonałe narzędzie w walce z przestępczością. Działania na rzecz rozbudowy monitoringu biegną dwutorowo. Po pierwsze, rozwijana jest sieć światłowodowa umożliwiająca przyłączenie do systemu kolejnych kamer na terenie wszystkich dzielnic Warszawy. Po drugie, rozbudowywany jest monitoring w środkach komunikacji miejskiej.

Miejski system monitoringu jest sukcesywnie budowany od 2001 roku. Kamery zlokalizowane w newralgicznych punktach miasta oraz w miejscach występowania szczególnych zagrożeń są  obsługiwane całodobowo przez operatorów w centrach oglądowych. 

Widok z kamery monitoringu miejskiego pokazujący Plac Zamkowy w Warszawie. W tle różnokolorowe kamienice, Kolumna Zygmunta, ogródki restauracji, wóz policyjny oraz spacerujący ludzie.

Rozbudowa monitoringu obejmuje instalację kamer oraz systemów transmisji sygnału. Rozwijana jest sieć światłowodowa umożliwiająca przyłączenie do systemu kolejnych kamer oraz budowane są stacje bazowe transmisji radiowej. Ponadto intensywnie powstają systemy monitoringu w środkach komunikacji miejskiej.

Monitoring wizyjny jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełniają inne, nie mniej ważne funkcje: 

 • działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń,
 • ułatwiają Policji i innym służbom skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, itd., poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału z kamer,
 • stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat, 
 • pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w wielu aspektach m.in., transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej, itp., w tym szczególnie podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

Każdego roku wzrasta liczba kamer monitorujących przestrzeń miejską (naziemną, podziemną, mobilną), w której funkcjonuje 22 599 kamer.

Widok z kamery monitoringu miejskiego obrazujący manifestację. W tle ludzie z flagami i racami.

Na liczbę tę składają się m.in.:

 • kamery zintegrowane w miejskiej sieci monitoringu wizyjnego 486,
 • kamery monitorujące Metro Warszawskie – 2 896,
 • kamery należące do Zarządu Dróg Miejskich (pracują w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem) – 210,
 • kamery w autobusach miejskich 11 511,
 • kamery w wagonach tramwajowych 3 595,
 • kamery w składach Szybkiej Kolei Miejskiej 1 898,
 • kamery w pociągach Metra  1 944.

Kamery rejestrują różnego rodzaju zdarzenia, w tym przestępstwa związane z bójkami i pobiciami, rozbojami i kradzieżami, a także wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, czy naruszaniem przepisów ruchu drogowego.

Widok z kamery monitoringu miejskiego obrazujący bójkę. Dwóch mężczyzn stoi, dwóch się przepycha a jeden leży na chodniku.

W efekcie pracy operatorów miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w 2022 r. zgłoszonych zostało 9 401 zdarzeń, z których 4 436 trafiło do Policji, 3 273 do Straży Miejskiej m.st. Warszawy, a 1 692 do innych służb.