null

Mundurowi u Białołęckiej Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Strażnik Miejski instruuje seniorkę, która na manekinie, po środku sali konferencyjnej, prowadzi resuscytację.
Mundurowi u Białołęckiej Rady Seniorów. Fot. BBiZK

Białołęcka Rada Seniorów gościła ratowników medycznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz funkcjonariuszy Policji z białołęckiego Komisariatu.

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Białołęka zorganizowała spotkanie Białołęckiej Rady Seniorów z ratownikami medycznymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz funkcjonariuszami z pionu prewencji Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka. Ratownicy przedstawili seniorom sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W pierwszej części spotkania omówili zawartość apteczki pierwszej pomocy i zademonstrowali sposoby użycia poszczególnych elementów.

W części drugiej ratownicy przedstawili, na manekinie, zasady resuscytacji oraz użycia defibrylatora. W pokazie wzięła udział jedna z uczestniczek spotkania. Po pokazie ratownicy odpowiadali na pytania z sali oraz pokazali uczestnikom sposób użycia i przydatność pulsoksymetru, który zakładali ochotnikom na palec.

Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka omówił zagrożenia, na jakie narażone są osoby starsze oraz przedstawił sposoby uchronienia się przed nimi. Omówił włamania do mieszkań, kradzieże pojazdów, utratę dokumentów oraz oszustwa na „wnuczka” i „policjanta”. Przedstawił również szczegóły nowego rodzaju oszustw internetowych oraz związaną z tym medialną akcją Policji pod nazwą „Czytaj, nie klikaj”.

Na zakończenie spotkania pracownik Delegatury BBiZK wręczył seniorom opaski odblaskowe ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Przewodnicząca Białołęckie Rady Seniorów serdecznie podziękowała funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy za troskę o osoby starsze oraz za bardzo interesujące wystąpienia.

Pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Białołęka stoi obok siedzących przy stole trzech policjantach i przedstawia ich zebranym.
Zobacz galerię (10 zdjęć)
Strażnika Miejski prezentuje i omawia zasady posługiwania się defibrylatorem. Przed nim, wzdłuż stołu siedzą seniorzy.
Strażnik Miejski prezentuje pulsoksymetr. Przed nim, wzdłuż stołu, siedzą seniorzy.
Strażnik Miejski założył na palec jednej z seniorek pulsoksymetr.
Strażnik Miejski stoi na środku sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka i przedstawia tematykę spotkania. Przed nim, wzdłuż stołu, siedzą członkowie Białołęckiej Rady Seniorów.
Strażnik Miejski klęczy na macie po środku sali konferencyjnej i przedstawia seniorom siedzącym wzdłuż stołu, zawartość apteczki pierwszej pomocy.
Strażnik Miejski klęczy na macie po środku sali konferencyjnej i omawia zasady resuscytacji. Przed nim, za stołem, siedzą seniorzy.
Strażnik Miejski instruuje seniorkę, która na manekinie, po środku Sali konferencyjnej, prowadzi resuscytację. Przed nimi, za stołem siedzą seniorzy.
Dwaj Strażnicy Miejscy klęczą nad manekinem i prowadzą pokaz użycia defibrylatora. Przed nimi, wzdłuż stołu siedzą seniorzy.
Pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Białołęka stoi za stołem i prezentuje seniorom opaski odblaskowe ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zostały one wręczone zebranym, po spotkaniu.