null

Na Woli będzie bezpieczniej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Program „Bezpieczne przestrzenie” - zainaugurowany
Program „Bezpieczne przestrzenie” - zainaugurowany

Wola jako pierwsza rozpoczęła realizację programu „Bezpieczne przestrzenie”, którego celem jest zmiana świadomości mieszkańców i zarządców nieruchomości na temat właściwie zaprojektowanej i zagospodarowanej przestrzeni publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa.

W Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 ekspert z Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podinsp. Robert Głowacki przeprowadził szkolenie dla przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z Woli, dyrektorów placówek oświatowych, policjantów, strażników miejskich na temat kształtowania tzw. „Bezpiecznych przestrzeni”. Szkolenie, w którym wzięło udział ponad 50 osób, było elementem realizacji długofalowego programu mającego na celu uświadomienie wszystkim, którzy mogą mieć wpływ na nasze bezpieczeństwo, że niekiedy wystarczy prostymi sposobami, bez większych nakładów finansowych, dokonać drobnych zmian w otaczającej nas infrastrukturze, żeby osiągnąć pozytywny efekt.    


Uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostały przykłady z USA oraz Europy Zachodniej (Wielkiej Brytanii, Holandii) i możliwości przeniesienia doświadczeń tych państw na teren Woli lub innych warszawskich osiedli.

Podczas dyskusji, jaka wywiązała się w trakcie szkolenia, najczęściej poruszanym problemem był brak środków finansowych na rewitalizację istniejących miejsc uważanych za zagrożone, w których najczęściej dochodzi do popełniania przestępstw i które sprzyjają gromadzeniu się blokersów i osiedlowych chuliganów. 

Uczestnicy szkolenia zgodzili się z tym, że podstawowym celem ich działania w ramach programu powinno być doprowadzenie do sytuacji, w której popełnienie przestępstwa w danym rejonie nie będzie możliwe lub znacznie utrudnione. W tym należy  zagospodarować przestrzeń terenów zurbanizowanych (budynki, osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, szkoły i itp.), zagospodarować tereny wypoczynkowe i zielone (parki, skwery, promenady itp.) oraz zagospodarować infrastrukturę ruchu drogowego (ulice, drogi, chodniki, dojazdy itp.). Działania w tych obszarach powinny być zsynchronizowane i koordynowane przez właściciela lub zarządcę danego terenu.

Program jest kolejnym działaniem prowadzonym przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w ramach strategii bezpieczeństwa  pn. „Bezpieczna Warszawa”.

Zobacz galerię (3 zdjęć)