null

Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki Fot. R. Motyl
Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki Fot. R. Motyl

Już 50 wyróżniających się w służbie stołecznych policjantów otrzymało w tym roku nagrody pochodzące z budżetu m.st. Warszawy.

Wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich nagrodzeni policjanci realizowali zadania z zakresu kontroli ruchu drogowego wynikające z art. 129d ustawy Prawo o ruchu drogowym i przeciwdziałali naruszeniom przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi samochodów ciężarowych, powodujących uszkadzanie lub niszczenie drogi, jej zanieczyszczanie lub zaśmiecanie.  

- Po raz kolejny Warszawa nagradza najlepszych policjantów – powiedziała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Dzięki waszej sumiennej i ofiarnej pracy warszawiacy mogą czuć się bezpiecznie.

 - Warszawa to teren wielkich inwestycji, a co się z tym wiąże obecność bardzo ciężkich samochodów na jej ulicach – powiedział Tomasz Dombi, wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich. – Gdy są przeciążone lub załadowane nieprawidłowo bardzo niszczą nawierzchnię. Ubytki i spękania są powodem nadprogramowych remontów, a to dla miasta oznacza wysokie koszty.

5 października zostało nagrodzonych 17 policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na łączną kwotę 31 300 zł (średnia nagroda pieniężna wyniosła 1841 zł).  

- Kontrolując ciężkie pojazdy zwracamy uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo – powiedział mł. inspektor Krzysztof Bujnowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KSP – Gdy samochód jest przeciążony to źle działają hamulce – a to jest już zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

Nagrodzeni przez m.st. Warszawę policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji działali na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki ich ponadstandardowo wykonywanej pracy skutecznie przeciwdziałali naruszeniom prawa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyniając się do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych oraz ich tragicznych skutków. W trudnych sytuacjach podejmowali również czynności usprawniające ruch drogowy na ulicach Warszawy.

W latach 2007-2017 miasto stołeczne Warszawa przekazało na rzecz Komendy Stołecznej Policji środki finansowe w łącznej wysokości 160 611 005 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne, staż adaptacyjny wstępujących do służby policjantów, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy policji.

Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki Fot. R. Motyl
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki Fot. R. Motyl
Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki Fot. R. Motyl
Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki Fot. M. Fuhrmann