null

Nagrody dla najlepszych policjantów w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już 370 wyróżniających się w służbie stołecznych policjantów otrzymało nagrody pochodzące z budżetu m.st. Warszawy. Do końca roku ratusz przekaże na ten cel 700 tys. złotych.

Nagrodzeni policjanci z Garnizonu Stołecznego działali na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki ich sumiennej i ponadstandardowo wykonywanej pracy skutecznie przeciwdziałali przestępczości kryminalnej oraz zapobiegali pojawiającym się przejawom patologii i demoralizacji.

W trakcie codziennej służby prowadzili działania o charakterze prewencyjnym i wywiadowczo-patrolowym.  Dbali także o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych o wysokim stopniu ryzyka oraz organizowanych w stolicy zgromadzeń publicznych. Każdego roku w Warszawie to ponad tysiąc tego rodzaju wydarzeń i związanych z nimi niezbędnych zabezpieczeń.

Ponadto czuwali nad ruchem drogowym w Warszawie, przyczyniając się do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych oraz ich tragicznych skutków. W trudnych sytuacjach podejmowali również czynności usprawniające ruch drogowy na ulicach w Warszawie.

Do tej pory na wniosek komendanta stołecznego policji ratusz przekazał środki w wysokości 493 900,00 zł.  Średnia wysokość nagród to 1335 zł.

W latach 2007-12 miasto stołeczne Warszawa przekazało na rzecz Komendy Stołecznej Policji środki finansowe w łącznej wysokości ponad 116 milionów zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne, staż adaptacyjny wstępujących do służby policjantów, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy policji.