null

Negatywna opinia służb sanitarnych dla zgromadzeń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W sobotę 15 sierpnia w centrum Warszawy miały odbyć się dwa duże przemarsze. Zgodnie z przepisami informację o tych planowanych wydarzeniach przesłaliśmy m.in. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej. Opinie Sanepidu były negatywne, w związku z tym te zgromadzenia zostały zakazane.

Ponad 20 tysięcy uczestników

Pierwsze zgromadzenie miało odbyć się w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, o godz. 17.00 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ul. Nowy Świat. Organizator w zawiadomieniu poinformował, że w wydarzeniu może wziąć udział około 20 tys. osób. Drugie zgromadzenie miało rozpocząć się 30 minut później, a zadeklarowanych przez organizatora około  10 tys. uczestników miało spotkać się na Skwerze Ks. Twardowskiego. Obydwa zgromadzenia byłyby połączone z przemarszami ulicami Warszawy. 

We wtorek 11 sierpnia Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinie dotyczące tych zgromadzeń, w których czytamy: zgromadzenie w którym zadeklarowano udział ok. 20 000 osób nie powinno się odbyć, gdyż narusza aktualny stan prawny. Analogiczna opinia odnosiła się także do zgromadzenia z deklarowanym udziałem 10 tys. osób. W opiniach inspektor zwraca uwagę, że: Biorąc pod uwagę liczbę osób mogących brać udział w wydarzeniu oraz ich przemieszczanie się, należy zauważyć, że istnieje ryzyko zakażenia uczestników zgromadzenia, osób postronnych poprzez wydychane kropelki przez nosiciela bezobjawowego – nie mającego objawów chorobowych co w krótkim czasie może spowodować znaczny wzrost zakażeń wtórnych.

Zakazy wydane

W tej sytuacji Prezydent m.st. Warszawy wydał zakaz przeprowadzenia tych dwóch zgromadzeń. Organizator został powiadomiony o możliwości odwołania się od decyzji do Sądu Okręgowego. Ten ma dobę na rozpatrzenie sprawy, na ewentualne zażalenie od postanowienia sądu są kolejne 24 godziny. W przypadku uchylenia zakazu przez sąd, zgromadzenie jest rejestrowane i może się odbyć.

Prezydent m.st. Warszawy musi opierać się na przepisach prawa oraz opiniach specjalistów, a w tym przypadku szczególnie na opinii Inspektora Sanitarnego. Dysponuje on bowiem specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie zagrożeń epidemiologicznych.

Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także uczestniczenia w nich, chociaż stanowi jeden z podstawowych elementów wolności konstytucyjnych, nie może mieć charakteru bezwarunkowego. Ustawa Prawo o zgromadzeniach jako jeden z powodów, dla których zgromadzenie może być zakazane wymienia możliwość zagrożenia życia lub zdrowia uczestników. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia br. maksymalna liczba uczestników zgromadzeń nie może być większa niż 150 osób.

W Polsce i na całym świecie jest epidemia koronawirusa. Specjaliści i lekarze w zdecydowany sposób odradzają tłumnego gromadzenia się, czego w naszym kraju zabraniają również przepisy wprowadzone przez administrację rządową. Odwołana została np. defilada wojskowa z okazji święta Wojska Polskiego.