null

Niebezpieczne oraz szkodliwe substancje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uwolnienie do środowiska niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych, ich pierwiastków, związków, mieszanin. 

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi:

 • nie zbliżaj się do przedmiotów z symbolami informującymi o szkodliwej zawartości;
 • nie dotykaj, nie otwieraj pojemników, które mogą zawierać szkodliwe substancje.

Podział materiałów niebezpiecznych:

 • chemiczne;
 • biologiczne;
 • radiacyjne.

Jak postępować w przypadku uwolnienia się do otoczenia substancji szkodliwych?

 • zachowaj spokój;  
 • jeśli jesteś na zewnątrz udaj się do najbliższego budynku; 
 • słuchaj oficjalnych komunikatów i postępuj zgodnie z ich treścią; 
 • zabezpiecz okna i drzwi; 
 • zabezpiecz wszelkie otwory (wentylacje, przewody kominowe); 
 • jeśli jesteś w samochodzie, zamknij okno, wyłącz nawiew  i klimatyzację, włącz radio i słuchaj komunikatów.

Pamiętaj: stosuj się do poleceń prowadzącego akcję ratowniczą.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

http://www.wios.warszawa.pl/ 

https://www.gov.pl/web/paa/