null

O bezpieczeństwie na Osiedlu RUDA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
O bezpieczeństwie na Osiedlu RUDA. Fot. BBiZK
O bezpieczeństwie na Osiedlu RUDA. Fot. BBiZK

Na terenie Dzielnicy Bielany w ramach realizacji Programu „Bezpieczne osiedle” odbyło się spotkanie mieszkańców Osiedla Ruda z przedstawicielami służb mundurowych.

W dniu 10 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej, przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, członkowie Zarządu Dzielnicy oraz przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bielany spotkali się z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania wymienili się spostrzeżeniami na temat stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla.

Z–ca Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V oraz Z–ca Naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej przedstawili podsumowanie IV kwartału 2017 roku oraz I kwartału 2018 roku odnosząc się do zagrożeń występujących na podległym terenie. Policjanci podkreślili, że duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mają dodatkowe patrole finansowane ze środków m.st. Warszawy.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele służb i samorządu przypomnieli o funkcjonującym w mieście systemie ostrzegania, alarmowania i powiadamiania, w tym o numerach alarmowych, sposobach kontaktowania się z instytucjami odpowiedzialnymi na bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie m.st. Warszawy.

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnił zebranym zakres i sposób przeprowadzanych przez PSP kontroli bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wielorodzinnych i ich najbliższym otoczeniu.

Podsumowując spotkanie, przedstawicielka Samorządu Mieszkańców Osiedla Ruda wyraziła zadowolenie z pracy służb mundurowych w szczególności, dzielnicowych Policji, inspektorów ds. rejonu Straży Miejskiej oraz instytucji odpowiadających na Bielanach za bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej.

O bezpieczeństwie na Osiedlu RUDA. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
O bezpieczeństwie na Osiedlu RUDA. Fot. BBiZK