null

O bezpieczeństwie na Śródmieściu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
O bezpieczeństwie na Śródmieściu. Fot. BBiZK
O bezpieczeństwie na Śródmieściu. Fot. BBiZK

W Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odbyło się kolejne spotkanie poświęcone bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu na terenie Dzielnicy Śródmieście.

W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych, Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, Naczelnik Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy, przedstawiciele Zarządu dróg Miejskich, radni Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Rad Osiedli, Wspólnot Mieszkaniowych oraz pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Śródmieście. 

Na wstępie spotkania przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej poinformowali zebranych o sprawach zrealizowanych i będących w trakcie realizacji, które zostały zgłoszone przez mieszkańców na poprzednim spotkaniu.

W dalszej części spotkania poruszono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Dzielnicy. Omówiono tematykę m.in.: zakłócania ciszy nocnej i spoczynku nocnego oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Mieszkańcy poruszyli kwestię nieprawidłowego parkowania pojazdów, co utrudnia w poruszaniu się pieszych po chodnikach. O kolejnym spotkaniu mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez działające Grupy Osiedlowe.

O bezpieczeństwie na Śródmieściu. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
O bezpieczeństwie na Śródmieściu. Fot. BBiZK