null

O bezpieczeństwie w ochockich szkołach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzieci siedzą w szkolnej klasie i słuchają zajęć o cyberbezpieczeństwie.
Zajęcia z młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa. Fot. Prywatna SP nr 51 im. Jana Brzechwy.

Wrzesień to miesiąc, w którym dzieci i młodzież wracają do szkół. To też najlepszy moment, aby przypomnieć im o zasadach dotyczących bezpiecznego zachowania. Przedstawiciele ochockiej delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wspólnie policjantami z Komendy Rejonowej Policji, przeprowadzili zajęcia z dziećmi ze szkół podstawowych.

Jak co roku, we wrześniu, rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Główny akcent podczas zajęć z najmłodszymi był kładziony na prawidłowe zachowanie na chodniku oraz w rejonie przejść dla pieszych, zarówno tych z sygnalizacją świetlną, jak i bez niej. Powtarzanie zasad prawidłowego i bezpiecznego pokonywania drogi do szkoły jest niezwykle ważne. Jednym z głównych celów takich zajęć jest wypracowanie u dzieci nawyku sprawdzania za każdym razem, czy mogą bezpiecznie wejść na jezdnie, niezależnie czy przejście wyposażone jest w sygnalizację świetlną, czy też nie.

Równie ważnym elementem zajęć było ćwiczenie, pomagające najmłodszym dzieciom zapamiętać numer alarmowy 112. Wykorzystano do tego metodę „usta, nos, oczy”. Dzieci wskazywały palcem po kolei na usta (1), nos (1) i oczy (2). Ta metoda skojarzeniowa jest bardzo skuteczna, zwłaszcza w sytuacji stresowej, gdyż nawet dorosłym zdarza się zapomnieć numer alarmowy. Przedstawiono również zasady prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112: jakie sprawy powinny być zgłaszane oraz jakie informacje należy podać na początku rozmowy z operatorem.

Następnie omówiono, jak ważne jest noszenie odblasków, zarówno tych wmontowanych na stałe w buty, ubranie czy plecak, jak i tych dopinanych. Dzieci doskonale wiedziały, że osoba z odblaskiem jest lepiej widoczna, co zwiększa jej bezpieczeństwo przy gorszej widoczności. Na zakończenie każdy uczestnik zajęć otrzymał odblask. W zajęciach wzięło łącznie udział 6 klas, około 150 dzieci.

Podczas innych zajęć z klasami pierwszymi omówiono z dziećmi kilka sytuacji z kolorowanki „Bezpieczne dzieci”. Książeczka ta przedstawia różne zdarzenia, w których mogą znaleźć się dzieci. Część z nich pokazuje prawidłowe zachowania dzieci, inne zaś takie, które są niebezpieczne. Podczas kolejnych zajęć poświęconych bezpieczeństwu poszczególne obrazki będą omawiane z dziećmi przez wychowawców. „Bezpieczne dzieci” stanowią materiał pomocniczy i od lat są chętnie wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć. W tych lekcjach wzięło udział ponad 70 uczniów z trzech klas pierwszych.

W ramach wrześniowych zajęć poświęconych bezpieczeństwu, przedstawiciele delegatury BBiZK i KRP III odwiedzili także uczniów starszych klas szkoły podstawowych. Głównym tematem tych zajęć było omówienie odpowiedzialności dzieci i młodzieży za naruszanie norm prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w tym zakresie. Ponadto bardzo szczegółowo omówiono zagrożenia, jakie wiążą się korzystanie z Internetu, w tym podstawowe zasady z zakresu cyberbezpieczeństwa. W najstarszych klasach poruszano także zagadnienia związane z nielegalnymi używkami. W zajęciach poświęconej tej tematyce wzięło udział 8 klas z dwóch placówek szkolnych, łącznie około 150 osób.

Oprócz działań informacyjno-edukacyjnych ochocka delegatura BBiZK wspiera szkoły w poprawienia poziomu bezpieczeństwa. Na wniosek dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza przekazano dla uczniów 60 kamizelek odblaskowych. Będą one wykorzystywane podczas wyjść poza teren szkoły. Ubrane w nie dzieci będą bardziej widoczne dla kierujących pojazdami, co w naturalny sposób zwiększa bezpieczeństwo dzieci.

Pracownik delegatury BBiZK rozdaje dzieciom odblaski.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Przekazanie kamizelek odblaskowych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza.