null

O cyberbezpieczeństwie w Wesołej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rodzice siedzący na sali gimnastycznej szkoły, słuchający wykładu na temat bezpieczeństwa.
Zajęcia o cyberprzemocy | Autor: SCB

Szeroki dostęp do Internetu stwarza wiele możliwości zarówno dotyczących zabawy, jak i nauki. Równocześnie w sieci pojawiają się coraz to nowsze zagrożenia dotykające często ludzi młodych oraz dzieci. Wychodząc naprzeciw potrzebie przeciwdziałania w tym temacie, Delegatura Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Wesoła zorganizowała w liceum ogólnokształcącym cykl spotkań dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej.

Podczas spotkań, które odbyły się w dniach od 12 do 14 lutego 2024 r., omawiane były zagrożenia, jakie można napotkać w sieci, w tym cyberprzemoc. Poruszane były kwestie odpowiedzialnego poruszania się po Internecie i konsekwencji – również prawnych, jakie niesie za sobą tzw. hejt.

Ponadto wyjaśnione zostały pojęcia osoby stosującej przemoc w sieci, jej ofiary oraz świadka zdarzenia oraz pobudki z jakich wynikają ich zachowania. Zwrócono szczególną uwagę na brak zapewnienia potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji wśród grup rówieśniczych.

Omówione zostały również ryzyka wykluczenia społecznego, uzależnienia od sieci, zwiększające się statystyki prób samobójczych wynikające z działalność w sieci. Zajęcia wzbogacone były o warsztaty angażujące uczniów do kreatywnej pracy w zakresie wyrażenia swych potrzeb.

W sumie odbyło się 9 dwugodzinnych spotkań, w których udział wzięli wszyscy uczniowie pierwszych klas CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, chętni rodzice oraz kadra pedagogiczna placówki.

Na zakończenie każdego ze spotkań uczniowie wypełniali anonimowe ankiety, mające na celu określenie skali problemu we wskazanej grupie wiekowej. Wyniki obrazujące poziom problemu zostały przedstawione na oddzielnych spotkaniach kadrze pedagogicznej oraz rodzicom.