null

O odpowiedzialności prawnej nieletnich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Funkcjonariuszka Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów w dniu 9 marca br. odwiedzili uczniów klas 7 Zespołu Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego.

Podczas spotkania młodzież została zapoznana z podstawowymi pojęciami znajdującymi się w Ustawie o postepowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r, takimi jak m.in. nieletni, małoletni, młodociany, czyn karalny i demoralizacja. Uczniowie dowiedzieli się, że rozwiązania ustawowe nakładają społeczny obowiązek informowania podmiotów odpowiedzialnych o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego. 

Na koniec zajęć wszyscy uczniowie otrzymali przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy materiały edukacyjne o tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej, zakładki dot. dokonywania oszustw wyłudzania pieniędzy i biżuterii od osób starszych oraz promocyjne elementy odblaskowe.