null

O odpowiedzialności prawnej nieletnich w szkole podstawowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W klasie szkolnej siedzą w ławkach uczniowie. Przed nimi, na tle tablicy, stoją: funkcjonariuszka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI oraz Kierownik Zespołu Delegatury SCB, który pokazuje książeczkę kolorowankę i omawia z uczniami numery telefonów alarmowych.
Zajęcia dla uczniów o odpowiedzialności prawnej | Autor: SCB

Pracownicy Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Białołęka, wspólnie z funkcjonariuszką Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, wzięli udział w spotkaniu poświęconemu odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Celem spotkania było przekazanie uczniom Szkoły Podstawowej nr 118 przy ulicy Myśliborskiej 25 uwarunkowań prawnych, aby wiedzieli, jaka jest odpowiedzialność prawna za popełnione czyny zabronione.

Funkcjonariuszka Policji poinformowała uczniów, że gdy nieletni poniżej 13 roku życia popelni czyn niedozwolony, wówczas nie może być podciągnięty do odpowiedzialności, bo nie ma on jeszcze zdolności prawnej. Wówczas odpowiedzialność tą ponoszą za nich rodzice. Natomiast osoby pomiędzy 13, a 17 rokiem życia, które dopuściły się popełnienia czynu zabronionego mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.

Warto uświadomić sobie, że gdy nieletni popełnia czyn zabroniony pomiędzy 13, a 17 rokiem życia – sąd zazwyczaj stosuje środki wychowawcze lub poprawcze przewidziane przez Ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Statystyki mówią, iż nieletni najczęściej popełniają: przestępstwa z Ustawy o narkomanii, kradzież cudzej rzeczy, przestępstwa rozbójnicze, kradzież samochodu, uszkodzenie rzeczy lub uszczerbek na zdrowiu.

Kierownik Zespołu Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Białołęka przypomniał, jak prawidłowo zachowywać się w ruchu drogowym. Następnie opowiedział o znaczeniu numeru alarmowego 112. Podkreślił, w których przypadkach należy z niego korzystać, uświadamiając, iż szybka reakcja może uratować zdrowie lub życie.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji i podawali przykłady znanych im przypadków popełnienia czynów zabronionych, w tym kradzieży telefonów komórkowych.

Po spotkaniu wręczono uczniom książeczki pt. „Pomagam bo umiem” przygotowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa.