null

O odpowiedzialności prawnej w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z młodzieżą o zagrożeniach internetowych i ich konsekwencji. | Autor: BBiZK

Jednym z celów spotkań z młodzieżą jest zwiększanie świadomości młodego pokolenia w kwestii zagrożeń internetowych oraz konsekwencji prawnych za czyny niedozwolone.

23 listopada br. przedstawiciel delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów wraz z dzielnicową z Komisariatu Policji Warszawa Rembertów odwiedzili Szkołę Podstawową nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 w Warszawie.

Podczas zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w klasach 6 z uczniami rozmawiano o uzależnieniach, narzędziach niebezpiecznych, hejcie i dewastacjach. Wyjaśniono kim jest funkcjonariusz publiczny oraz jaka grozi nieletnim odpowiedzialność prawna za czyny karalne.

Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami: nieletni, małoletni, czyn karalny czy też demoralizacja oraz dowiedzieli się, jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów i jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny.

Wizyta w szkole była także okazją do poruszenia problematyki narkotyków, dopalaczy i środków odurzających, a wszystko po to, by uświadomić młodzież, jakie zagrożenia pojawiają się wokół nich. Policjantka omówiła także konsekwencje prawne wynikające z kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, w tym także kary za ich posiadanie, udostępnianie czy też handel.