null

O odpowiedzialności prawnej z uczniami SP nr 217 w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. O odpowiedzialności prawnej z uczniami SP nr 217 w Rembertowie
BBiZK. O odpowiedzialności prawnej z uczniami SP nr 217 w Rembertowie

Jaka jest różnica między małoletnim a nieletnim? Co oznacza słowo demoralizacja? Co to jest czyn karalny? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 217 w Rembertowie.

W dniu 15 maja 2018 roku pracownik delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy wraz z dzielnicową z Komisariatu Policji Warszawa Rembertów mieli przyjemność spotkać się z uczniami klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 w Rembertowie.

Obecna na spotkaniu policjantka zapoznała młodzież z najważniejszymi przepisami regulującymi kwestie nieletnich dopuszczających się czynów karalnych oraz innych niedozwolonych zachowań. Ponadto wyjaśniła, na czym polega popełnienie przestępstw tj.: kradzieży, rozboju, włamania, pobicia, posiadania środków odurzających czy znieważenia funkcjonariusza publicznego, w tym nauczyciela. Zostały również omówione konsekwencje naruszania prawa przez osoby nieletnie. W trakcie lekcji przypomniano także o tym, że wagary, palenie papierosów, czy picie alkoholu przez osoby nieletnie jest także zachowaniem niedozwolonym, za które ponosi się konsekwencje prawem przewidziane.

Młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję zadając dużo ciekawych pytań dotyczących określonego typu zachowań oraz ich skutków prawnych. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali zakładki do książek, na których znajdują się informacje dot. udzielania pierwszej pomocy oraz numeru alarmowego 112, ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

O odpowiedzialności karnej z uczniami SP nr 217 w Rembertowie. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
O odpowiedzialności karnej z uczniami SP nr 217 w Rembertowie. Fot. BBiZK
O odpowiedzialności karnej z uczniami SP nr 217 w Rembertowie. Fot. BBiZK
O odpowiedzialności karnej z uczniami SP nr 217 w Rembertowie. Fot. BBiZK